ENNEAGRAM NEDİR

Enneagram, kısaca ifade etmek gerekirse bir kişilik analiz yöntemidir. Çeşitli yöntemler ve gözlemlerin ardından, dokuz mizaç tipinden biri olduğumuzu ortaya koyan  bu yöntem; insanoğlunun kendini tanıması, geliştirmesi ve değiştirmesine kılavuzluk eden bir sistemdir.

ENNEAGRAM’IN TARİH YOLCULUĞU

İlk kökenleri M.Ö. 2500’ lü yıllara dayanan, yazılı kaynaklarda bulunmayan ve yüz yıllar boyu sözlü gelenek ile taşınan. Otantik Enneagram’ ın tasavvufî temellere dayandığı, Orta Asya ve Anadolu sufizmi ile şekillendiği düşünülmektedir.

Otantik Enneagram’ In babası  George Ivanovich Gurdjieff’dir. Modern Enneagramı’ ın babası ise Gurdjieff’ in öğretilerinden yola çıkan ve çok önemli katkılar sağlayan Oscar Ichazo’ dur diyebiliriz. Enneagram’ın tarihsel kökenleri hakkında farklı görüşler olsa da, onu Batı’ya taşıyan kişinin 1877-1949 yılları arasında. Yaşamış Kars doğumlu George Ivanovich Gurdjieff olduğu konusunda fikir birliği vardır.

Gurdjieff ile 1921 yılında İstanbul’ da tanışan ve kendisinin çalışmalarına katılmış olan İngiliz bilim adamı, matematikçi ve yazar John G. Bennet’e göre ise Enneagram’ın kökenleri 4500 yıl öncesine, Gılgamış destanının derlendiği zamanlara kadar uzanır. Özellikle Amerika ve Japonya’da birçok üniversitede kürsüsü olan bir bilim dalıdır.

ENNEAGRAM KULLANIM ALANLARI

Enneagram dünyanın en prestijli üniversitelerinden Stanford MBA programının ders programında yer almaktadır.

Harvard Hukuk Fakültesi’nde uygulamalı mahkeme savunmalarında pratik edilmektedir.

Yine dünyanın en prestijli üniversitelerinden USC (Güney Kaliforniya üniversitesi) ve UCLA’de (Los Angeles üniversitesi)MBA programlarında liderlik eğitiminde kullanılmaktadır.

Ağırlıklı olarak ABD’deki üniversiteler olmak üzere psikoloji, tıp, sanat, işletme, psikoloji ve eğitim bölümlerinde Enneagram eğitimleri bulunmaktadır.

Dünya çapında Google, eBay, Yahoo, Sony, CSC, Oracle, Adobe, HP, Logi-tech, Boeing, GlaxoSmithKline, DuPont, Genentech, Motorola, Hewlett Packard, Disney, Panasonic, Johnson&Johnson, West-ing-house Electric, Apple ve daha birçok şirket Enneagram yöntemini kullanmaktadır.

Bugün yöntem; işletme fonksiyonlarında, insan kaynakları yönetiminde, personel seçiminde, satış ve pazarlama aktivitelerinde, liderlik yönetiminde tercih ediliyor.

Kişilerarası iletişim konusunda tam bir uzman olduğu düşünülüyor. Çatışma çözme becerisi konusunda rehber kabul ediliyor.

Takım çalışmasını etkinleştirmek açısından yöntemin geri bildirimleri kullanılıyor. Enneagram, hem sosyal hayatta kişilerin geribildirim verme becerisinde, örgütlerde de geribildirim verme kültürü konusunda önemli bir değer. Bu konularda personelin kişisel gelişimini sağlamak için bu gibi şirketlerde sürekli eğitimler gerçekleştiriliyor.

Alman ordusunun eğitim programlarında Enneagram mevcut.

Dünyadaki bazı polis teşkilatlarında kitleyle yüz yüze gelen servislerde çalışanlardan Enneagram eğitimleri alanlar var.

Gizli servis örgütlerinin de Enneagram metodolojisini uyguladıkları gizli değil. Bunun yanında, CIA ve FBI personelinin eğitiminde de müfredatın içinde. Russell Targ ve Jane Katra’nın yazarı olduğu Miracles of Mind. Exploring Nonlocal Consciousness and Spiritual Healing (Zihnin Mucizeleri. Mahallî Olmayan Şuuru Keşfetme ve Ruhsal Tedavi) kitabının önsözünde şunlar yazıyordu. “Targ, bu kitapta Soğuk Savaş süresince CIA’nın zihin casusluğu üzerindeki denemelerinin insanı şaşırtan sonuçlarını açıklıyor. Enneagramın bu konuda daha sonra da kullanıldığını görüyoruz. Suçlu psikolojisi ve kişilik tanısı konusunda bu organizasyonlar. Enneagramı uygulamada da etkin kullanıyor.

Enneagram siyasal iletişim uygulamalarının önemli bir parçası olmuş durumda. Bu alanda lider eğitimlerinde, seçim çalışmalarında yeri var.

Çocuk eğitiminde, Enneagram üzerinden özel yöntemler geliştirilmiş durumda.

Sanat ve kültür yönetimi konularında pratik bir önemi bulunmakta.

Oyuncu seçiminde kullanılıyor. Bununla bağlantılı olarak senaryo yazım aşamasında tiplemeleri oluştururken Enneagram ilkeleri söz konusu ediliyor. Enneagram katkısıyla yazıldığı ifade edilen TV dizisi Lost, bunun en bilinen örneği. Gerçekçilik ve inandırıcılık konusunda bu alanda yöntemin gerçek bir önemi var.

Reklamcılıkta etkin olarak kullanılmaktadır. Gerek tüketici psikolojisi gerek fikir üretimi aşamalarında etkili olabilen bir yöntemdir. Yüz yüze iletişimin uygulandığı satış alanında ise Enneagram disiplininin büyük bir potansiyeli vardır.

Enneagram salt kişilik üzerine de eğilmiyor. Ego ve benlik gibi kişilikle alakalı önemli kavramları da içinde barındırıyor.

Enneagram, insanın benliğinin haritasıyla ilgilenen bütüncül bir yaklaşım aynı zamanda.

Enneagram disiplini, her insanın bir özü olduğunu öne sürer. Enneagram için öz, varoluşçu bir bakıştır. Bu öz, insanın varlığı, yaşam amacıdır.

Her insan doğuştan değerlidir. Yani en önce var olduğu için değerlidir. Bu nedenle buna uygun bir yaşam formu geliştirmesi gerekir. İnsan fıtratına ait özelleştirilmiş ve detaylı bilgileri, dinamik bir sistem içinde analiz eden bir ego yorumlama modeli olarak da düşünülebilir.

ENNEAGRAMIN TEMEL KAVRAMLARI

Mizaç: Doğuştan gelan, yaşam boyu değişmeyen, insanların algı önceliklerini, motivasyon farklılıklarını, istek, ihtiyaç, beklenti ve arayışlarını belirleyen yapısal bir çekirdektir. Aynı zamanda mizaç, bireylerin; duygu, düşünce ve davranış farklılıklarının da kaynağıdır. Bir başka deyişle mizaç, hepimizin psikolojik DNA’sıdır.

Karakter: Bazı mizaç özelliklerinin; zaman içinde belirgin ve tutarlı bir biçimde görünür hale gelmesiyle oluşur. Mizaç temelinde gelişen karakter için , değişmez değil fakat değişime oldukça dirençli olan duygulanım, düşünce ve davranış kalıplarıdır diyebiliriz.

Kişilik: Kişinin mizaç yapısının, cinsiyet, genetik yapı, yaş, biyolojik özellikler gibi içsel etkenlerin yanı sıra. Aile, kültür, eğitim, inanç gibi üzerinde kısmen etkide bulunabildiği dışsal etkenlerle etkileşimiyle oluşan! “hem kararlı bir süregenlik, hem de dinamik bir değişkenliğe sahip olan” içgüdüsel, duygusal, düşünsel ve eylemsel işleyiş ve görünümün tamamıdır.

Kendini tanıma, arama sürecinde dünyanın bilinen en etkili metodolojilerden biri olan enneagram salt kişinin kendini tanıması üzerine odaklanması kadar. Kişinin kendini değiştirmesi ve geliştirmesi gereken yönlerini keşfetmesi amacıyla geliştirilmiş bir kişilik analizi yöntemidir. Yunanca dokuz anlamına gelen enne ve kişilik kelimesinin karşılığı olan agram kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Enneagram.  Dokuz kişilik tipi anlamında kullanılır. İnsanları, dünyaya bakış açılarına, dünyayı algılayıp değerlendirme ve tepki verme şekillerine göre dokuz farklı kişilik tipine ayırır. Bu tipler ise şöyledir.

ENNEAGRAM MİZAÇ TİPLERİ

 1. Mükemmeliyetçi/Reformcu

 2. Yardımsever / Şefkatli

 3. Başarı Odaklı / Motivatör

 4. Özgün / Bireyci

 5. Araştırmacı / Gözlemci

 6. Sadık / Sorgulayıcı

 7. Maceracı / İstekli

 8. Meydan Okuyan / Lider

 9. Barışçı / Uzlaştırıcı

SADECE TEST YETMEZ

Tanımlanmış bu dokuz tipten hangi kişilik tipine girdiğiniz, gerçekleştirilecek kişilik testiyle belirlenmeye çalışılıyor. Enneagram testi iç dünyanız hakkında sorular soruluyor ve dürüst cevaplar vermeniz gerekiyor. Mesela: Her koşulda ön plana çıkmak isteyen bir insan mısınız?gibi sorular Ancak bu tek başına yeterli değil. Test sadece bir ön belirlemedir. İnsan çok karmaşık bir yapı. Bırakın bir testin insanın kişiliğini çözdüğünü iddia etmeyi! Enneagram’n kendisi yöntem olarak insanın kişiliğini yüzde yüz çözme iddiasında değil! Ama dokuz modelin tanımları üzerinden kişinin iç dünyasına bakıp yolunu çizmesi mümkün. Enneagram’da analitik olmasından, tutarlı olmasından ve rasyonel önermeleri olmasından dolayı gerçek bir rehber. Bu rehberin aydınlattığı yolda uzman psikologların derinlemesine psikolojik analizlerin ve ile ortaya harika sonuçların ve kazanımların çıkması mümkün.

AKADEMİDEN SANAT VE ENNEAGRAM

Çocuk yetiştirmek bilimden çok sanattır fikriyle yola çıkan Akademiden Sanat! Sadece bir sanat merkezi değil bünyesinde biri Doçent olmak üzere. 3 Pedagog ve psikolog 1 çocuk gelişim uzmanı ve bir rehber öğretmen bulunan. Çocuğunuzun hayatını bütünüyle ele alan. Onun psikolojisini ve ruhsal gelişimini derinlemesine inceleyen bir aile danışmanlık ve çocuk gelişimi ve koçluk merkezidir. Dilerseniz bizlere Akademiden Sanat Facebook sayfamız üzerinden de ulaşabilirsiniz.

 • Aklınızı  kurcalayan bu soruların cevaplarını birlikte bulalım.
 • Ona nasıl davransam da mutlu edemiyorum…
 • Çok hareketli ve dikkat eksikliği var bu onun gelişimini nasıl etkileyecek?
 • Okula ve öğrenmeye karşı isteksiz…
 • Her şeyden hemen sıkılıyor, ne yapsak onu motive edemiyoruz…
 • Anne ve baba olarak onun için neyin doğru olduğu hakkında görüş ayrılıklarımız var…
 • Sınavlara nasıl hazırlanmalı?
 • Teknolojiye çok bağlı onunla iletişim kuramıyoruz?
 • Anlayamadığım davranışları var… Bunun temel nedenlerini merak ediyorum?
 • Onu gerçekten mutlu edecek en uygun meslekler hangileri?
 • Başarıya ulaşması için doğru kişilik özellikleriniz nasıl harekete geçirebiliriz?
 • Yabancı dil öğrenme de sorun yaşıyoruz. Bunun  kolay bir yolu olmalı!
 • Matematik problemleri çocuğumu korkutuyor.
 • Daha fazla sosyal beceri geliştirmesini istiyoruz…

Uzman kadromuz aile ve çocuğu arkasında yaklaşık 200 bilimsel parametreyle! Çalışan yapay zeka temelli özel bir teste tabi tutarak çocuğun mizaç analizini yapar. Bu sayede çocuğunuzun üstün ve zayıf taraflarını, yatkınlıklarını, motivasyon yöntemlerini. Rahat ve stress hattında sergileyebileceği davranışları ve özel yeteneklerini derinlemesine öğrenmenizi sağlar. Çocuğunuzun öğrenme becerilerini ve kişisel başarısını geliştirecek stratejiler sunar.

Onun için en uygun alanları belirler. Size sunulacak 30 sayfalık raporla sadece çocuğunuz değil! Aile bireylerinin birbirini daha iyi tanıması ve aile içi iletişimin gelişmesine katkı sağlar. Bu sistem ile hiperaktiviteden mizâca, akademik öz yeterlikten öğrenme stillerine! Motivasyon kaynağından, akademik ertelemeye, başarı kaynaklarından sınav kaygısına. Odaklanma sorunlarından internet ve sosyal medya bağımlılığına kadar birçok soruna bilimsel çözümler getiri.

Siz de çocuğunuzun mizaç temelli kişilik gelişimi ve psikolojik özellikleri hakkında derinliğine bilgi sahibi olmak istemez misiniz?

Gelin çocuğunuzu birlikte keşfedelim…

1 Yorum

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment