Hizmetlerimiz

Beden Dili Eğitimi ve Enneagram

Beden dili; canlı bir varlığın mimikleriyle, jestleriyle ve vücut hareketleri ile gerçekleştirdiği sözel olmayan iletişim biçimidir. Beden dilinin kullanımı ile gönderilen mesajlar karşı tarafın bilinçaltında algılandıktan sonra anlamlı hale gelir. Beden dili; duyguların ve düşüncelerin karşı tarafa doğru bir şekilde aktarabilmenin bir yöntemidir.

İyi bir iletişim iyi bir kişilerarası ilişkilerin temelidir. İletişimi güçlendirmek için beden dilini doğru kullanabilmek gerekir. Kullanılan beden dili, beden dili okuma teknikleri ile kim olduğumuz hakkında alıcıya bir takım mesajlar verir.

Beden dili eğitimi iş hayatında ve sosyal hayatta bireye birçok fayda sağlar. Eğitim ile karşıdaki kişinin ne söylemek istediğini, ne anlatmak istediğini, ne düşündüğünü vs. anlamak kolaylaşır. Eğitim ile kişi beden dilini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilir, proaktif bir iletişi kurabilir. Beden dili eğitiminde sözsüz iletişim, duruş, göz teması, mimikler, jestler, mikro ve makro ifadelerle ilgili bilgilendirme yapılır. İletişimde göz teması beden dilini oluşturan ögeler arasında önemli bir yer edinmektedir.

Kişilerarası iletişimin %55’inin beden diliyle, %38’inin ses tonuyla, %7’sinin ilse kelimelerle gerçekleştirildiği bilinmektedir. Beden dilinin güçlü etkisi karşımızdaki kişi ile iletişimin ilk saniyelerinden itibaren kendini gösterir. Beden dilini doğru kullanmak, karşıdakinin beden dilini doğru okumak iletişimi güçlendirecektir. İlk andan itibaren seçtiğimiz renkler, giydiklerimiz, jest mimiklerimiz, mesafe kullanımımız ve daha pek çok mikro hareketimiz etrafımızdakilere gizli mesajlar göndermektedir.

Etkili beden dili eğitimi ile;

  • (1) Gizli mesajlar açığa çıkarılması,
  • (2) Kişinin kendisini doğru ve etkili bir biçimde ifade etmesi,
  • (3) Katılımcıların güçlü bir benlik imajına sahip olmaları,
  • (4) Bulundukları ortamda etki yaratabilmeleri,
  • (5) İletişim kurdukları kişilerin vermek istedikleri mesajları daha doğru anlayabilmeleri sağlanır.

Her insan konuşurken farkında olmadan bazı davranışlar sergiler. Bu davranışlar nedir ne anlama gelir?

Beden dili ikiye ayrılır; istemli ve istemsiz beden dili. İletişimi daha etkili bir hale getirmek için öğrenilmiş olan beden dili “istemli beden dili”dir. İletişim esnasında farkında olmadan kullandığımız beden dili ise “istemsiz beden dili”dir. Zaman zaman yöresel ve bölgesel farklılıklar gösterse bile beden dili, dünyanın hemen hemen her noktasında yaşayan insanların ortak hareketleri ve bu ortak hareketlerin aynı anlamları taşıdığı bir dili oluşturuyor.

Enneagram kişinin kendisini ve çevresindekileri daha iyi tanımasını sağlayan psikolojinin de faydalandığı bir mizaç tespit etme modelidir. Enneagram eğitimi alan, kendi mizacını bilen bir birey güçlü ve güçlendirmesi gereken yönlerini daha iyi tanımlar, stres durumunda ne yaptığını rahat durumunda ne yaptığını farkına varır. Enneagram eğitiminin yanında beden dili eğitimi ile de bu farkındalık sonrası birey davranışlarını daha doğru yönetir.

Akademiden Sanat