Hizmetlerimiz

Çocuklarda Zeka Geriliği ve Zeka Testi

Zeka geriliği; zihinsel süreçlerin çeşitli nedenlerle gerçekleşemiyor ya da az gerçekleşiyor olmasıdır.

Zihinsel süreçler; akıl yürütme, dikkat, algı, hafıza, problem çözme, muhakeme becerilerini kapsamaktadır. Bu becerilerde ortalamanın oldukça altında kalma durumuna zeka geriliği denilmektedir. Bu durumda çocuğun içinde bulunduğu gelişim düzeyi ile bilişsel fonksiyonları örtüşmediği görülür.

Zeka geriliği belirtileri gösteren çocuklara IQ testi uygulanarak durumları netleştirilebilir. Ancak zeka geriliği testi sadece bu konuda ehliyetli uzmanlar tarafından yapılabilecek bir testtir. Zeka puanının 70 ya da altında olması durumunda zeka geriliğinden bahsedilebilir. Zeka bölümü puanı, bireyin zeka geriliğini belirlemede önemli bir ölçüttür. Ancak tek ölçüt değildir. Bireyin uyumsal davranışlarındaki durumuna da bakmak gerekir. Fiziksel farklılıklar, yaşıtlarından geri kalma durumu, dil gelişiminde aksama vs zeka geriliğinin belirtileri olabilir.

 

Zeka ve zeka geriliği ranjlarını bilmekte yarar vardır;

  • (1) 25-altı IQ Çok Ağır Zeka Geriliği
  • (2) 25-34 IQ Ağır Zeka Geriliği
  • (3) 35-50-55 IQ Orta Düzeyde Zeka Geriliği
  • (4) 50-55-69 IQ Hafif Zeka Geriliği
  • (5) 70-79 IQ Sınır Zeka
  • (6) 80-89 IQ Donuk zeka
  • (7) 90-üstü IQ Normal Zeka

 

Zeka geriliğinin birçok nedeni vardır. Doğum öncesi, doğum esnası, doğum sonrası birçok etmen zeka geriliğine neden olabilir. Zeka geriliğinin kalıtım sebebiyle oluşması, olasılıklar arasından en güçlüsüdür. Ancak annenin gebelik esnasında yetersiz beslenmesi, alkol-uyuşturucu kullanması, prematüre doğum (erken doğum), ağır psikolojik sorunlar, bulaşıcı hastalıklar ve diğer çevresel faktörler de zeka geriliğine sebep olabilmektedir.

Zeka geriliğini gidermeye yönelik doğrudan bir tedavi yoktur ancak zeka geriliğinin sebep olabileceği olumsuzlukları aza indirmenin çeşitli yöntemleri vardır. Bunlardan en önemlisi de özel eğitimdir. Bu yöntemler ile zeka geriliği değil ancak zeka geriliği ile birlikte görülen diğer problemler tedavi edilir.

Psikolojinin faydalandığı yöntemlerden birisi olan Enneagram ile tüm aile bireylerinin kişilik tipi tespit edilir. Uygulanan testin raporunda; aile üyelerinin tek tek güçlü ve geliştirmesi gereken özellikleri, rahat ve stres durumunda nasıl davrandığı ile ilgili geri dönüt verilir. Aile içi ilişkiler üzerine konuşulur, bireyler arası iletişimin nasıl olması gerektiği ile ilgili danışmanlık yapılır. Zeka geriliği tespit edilen birey için erken eğitim programının, gidişatı olumlu etkilediği bilinmektedir. Uygun toplumsal koşullar sağlandığında, aile tarafından desteklenen çocuklarda ek ruhsal hastalık ihtimali daha azdır.

Akademiden Sanat