fbpx

Enneagram, dokuz nokta, temel dokuz çekirdek, anlamına gelmektedir ve bu temel çekirdekler insan benliğinin yazılımsal kodlarıdır, bu kodlar doğumla birlikte bireylerin varoluşunun birer parçası olarak benliklerine işlenir…

>Devamını oku

Enneagram Eğitimi

Kişilik Analiz Eğitimi

Kişilik, bireylerin süreklilik gösteren davranış, düşünme hissetme, etkileşim şekli gibi özelleşmiş yönelim tarzıdır. Kişilik genellikle bireylerin mizaçlarının yanında çevreden aldıkları uyaranların ve çevreyle kurulan ilişkilerin varlığında değişime görece daha açık olan oturmuş davranış şeklidir.

>Devamını oku

Ekip çalışması bir kurumun mükemmele ulaşması için vazgeçilmez bir gerekliliktir. En iyi olmayı amaçlayan kurumlarda takım olmak yeterli olmayacaktır, tüm kurum çalışanlarının bir ekip oluşturması gerekmektedir. Ekip anlayışını benimsemiş gruplarda rol ve sorumluluklar açıktır ve tanımlanmıştır;

>Devamını oku

İyiden Mükemmele Yolculuk Eğitimi

Beden Dili Eğitimi ve Enneagram

Beden dili; canlı bir varlığın mimikleriyle, jestleriyle ve vücut hareketleri ile gerçekleştirdiği sözel olmayan iletişim biçimidir. Beden dilinin kullanımı ile gönderilen mesajlar karşı tarafın bilinçaltında algılandıktan sonra anlamlı hale gelir. Beden dili; duyguların ve düşüncelerin karşı tarafa doğru bir şekilde aktarabilmenin bir yöntemidir.

>Devamını oku

Sözel ifadeler elbette çoğu zaman etkileyicidir. Ancak duyguların ve düşüncelerin mimiklerle ortaya konması daha gerçekçidir. İnsanların hissettiklerini ya da çeşitli düşüncelerini bastırmak amacıyla istemsiz ve ani olarak yaptıkları yüz hareketlerine mikro ifade denir.

>Devamını oku

Mikro İfadeler Eğitimi ve Enneagram

Satışın Psikolojisi Eğitimi ve Enneagram

Satabilmek bir noktada hayati bir kavramdır. Peki bu satış esnasında en çok nerelerde, nasıl ve ne türden hatalar yapılıyor olabilir?

>Devamını oku

Psikolojinin alt dallarından birisi olan Endüstri ve örgüt psikolojisi’nin ilgi alanı insan davranışları ve insanın çalışma yaşamındaki davranışlarıdır. Endüstri psikolojisinin amacı; bireylerin verimini, çalıştığı kuruma ve işe uyumunu maksimum seviyeye çıkarmaktır.

>Devamını oku

Endüstriyel Psikoloji Uygulamaları

KİMPET Kurumsal İletişim Motivasyon Perspektif ve Performans Eğitimi

Küreselleşen dünyanın getirdiği rekabet ortamı ve bilginin dolaşım hızının baş döndürücü boyutlara ulaşması, her şeyin merkezindeki “insan”a yatırımın önemini gitgide arttırmaktadır. Günümüz şartları altında, bir kurumun varlığını sürdürebilmesinin…

>Devamını oku

  • Oyunculuk Eğitimi
  • Sahne Eğitimi
  • Drama Eğitimi
  • Ses, Nefes, Diksiyon Eğitimi
  • Mimik Doğaçlama Eğitimi
  • Dans Hareket Eğitimi
  • Skeç Çalışması

>Devamını oku

Kurumsal Tiyatro Eğitimi

Oyun Eğitimi

Eğlenceli bir etkinlik olan ve çocukların ruhsal doyumunu sağlayan oyun, aynı zamanda yetişkinlerin iç dünyalarına yolculuk etmesini sağlarken takımdaşlık ve ekip ruhunu da geliştirmek adına önemlibir araçtır.

>Devamını oku

Bir takımı ekibe dönüştürmenin en etkili aracı o takım üyelerinin sürekli birlikte hareket ettirmektir. Birey ekibin parçası olamamışsa bilgi ve becerisi ne kadar yüksekse iletişimi engellemede ve sorun çıkarmada o kadar yüksek duvarlar örebilir…

>Devamını oku

Ritim Atölyesi

Takımdan Ekibe

Ekip çalışması bir kurumun mükemmele ulaşması için vazgeçilmez bir gerekliliktir. En iyi olmayı amaçlayan kurumlarda takım olmak yeterli olmayacaktır, tüm kurum çalışanlarının bir ekip oluşturması gerekmektedir…

>Devamını oku

Yaratıcı drama bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak bir amacın , bir düşüncenin, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır…

>Devamını oku

Yaratıcı Drama

Akademiden Sanat