Hizmetlerimiz

Enneagram Eğitimi

Enneagram, dokuz nokta, temel dokuz çekirdek, anlamına gelmektedir ve bu temel çekirdekler insan benliğinin yazılımsal kodlarıdır, bu kodlar doğumla birlikte bireylerin varoluşunun birer parçası olarak benliklerine işlenir.

Enneagram dokuz farklı temel mizaç tipinin inceleyen ve bu mizaç tipleri arasındaki ilişkileri açıklayan bir öğretidir. Bu öğreti bireyin kendini tanıması ve egosunu, benliğini sınırlayan özellerinin terkedilmesini amaçlamaktadır. Köklerini iki bin beş yüz yıllık sözlü gelenekten alan enneagramın bilimsel temelleri oturması için ilk büyük adımı Bolivya’lı bilim insanı Oscar Ichazo atmıştır ve bugün kullandığımız dokuz tip mizaç özelliklerini keskinleştirip Enneagram Yıldızı’nı oluşturmuştur. Sonraki dönemlerde bir çok araştırmaya konu olan Enneagram’ın bilimsel temelleri güçlenmiş ve mizacı açıklamada önde gelen sistemlerden biri olmuştur.

Enneagram eğitimi bireylerin kendi mizaç tiplerini tanımalarına, kendilerini ve başkalarını anlamalarına ve bu bağlamda hayatlarında büyük bir farkındalık kazanmalarına olanak sağlayacaktır. Güçlü yönlerin keşfetme, geliştirilmesi gereken özellikleri belirleme, potansiyel riskli davranışları öngörme, stres noktaları ve bu noktaların tetikleyicilerinin öğrenme, rahat hatta geçişi sağlama; daha mutlu, daha motive, stresten daha uzak, daha doğru odaklanmış bir hayat için çok önemli belirleyicilerdir.

Enneagram eğitimi, iletişim partnerini doğru anlama, iletişim partnerinin davranışlarını anlamlandırma ve süreci varsayımlardan uzak, geniş bir çerçeveden değerlendirebilme becerisini kazandırmaktadır. Hayatı daha anlamlı, ve doyum elde ederek, yaşamamızı sağlayan bu sistem, edinilen bilgiyi tüm alanlarda doğru kullanabilmeyi ve tüm deneyimleri olumlu kazanımlara dönüştürebilmeyi hedefler.

Eğitimin İçeriği

  • Enneagram Nedir?
  • Mizaç ve Mizacın Gelişim Yolu
  • Mizaç ve Kişilik Farkı
  • Dokuz Tip Mizaç ve Derinlemesine İnceleme
  • Mizaç Özelliklerinin Çeşitli Hayat Alanlarındaki Yansıması
  • İnsana Dair Tüm Bağlamlarda Süreci Olumluya Çevirme
Akademiden Sanat