fbpx

Enneagram Temelli Mizaç Gelişim ve Eğitim Modeli Nedir?

  • Enneagram Temelli Mizaç Gelişim ve Eğitim Modeli, bireysel farklılıkları, doğuştan gelen ve yaşam boyu değişmeyen mizaç yapısı temelinde değerlendiren ve her bir mizaç yapısına uygun yaklaşımlar sunan yeni bir modeldir.
  • Enneagram Modeli, insan gelişimini iç dış etki katmanları ile ele alan oldukça sistematik ve dinamik bir gelişim yaklaşımı sunmaktadır. Enneagram; çocukluk döneminin mizaç özellikleri ve süreçte gelişen karakteristik tarza ilişkin göstergeler sunarken son aşamada kişilik ile insan gelişimine yönelik kolay, anlaşılabilir, sistematik, aşamalı bir yaklaşım sunar.
  • Enneagram Temelli Mizaç Gelişim ve Eğitim Modeline göre çocuğu tanımak, ihtiyaçlarını görmek, bireysel potansiyelini ortaya koyabileceği ortam hazırlamak ve var olan bireysel yönelimini geliştirmek için çocuğun mizaç yapısının tespit edilmesi ile işe başlanır.
  • Enneagram Temelli Mizaç Gelişim ve Eğitim Modeli’nde her bir mizaç yapısının kendisine özgü olumlu potansiyelleri ve olumsuzluğa açık riskleri değerlendirilerek öğrencilerin enneagram-mizaç tipi yapısına uygun yaklaşım stratejileri sunulmaktadır.
  • Öğrencinin yönelim, algı, başarı kimliği, başa çıkma repertuvarı, motivasyon ve arayışını belirleyen mizaç yapısı merkeze alınarak yani öze bireyin kendisini oturtarak belirlenen yaklaşım stratejileri…
  • Enneagram Temelli Mizaç Gelişim ve Eğitim Modeli, öğrencilerin bireysel potansiyellerinin, mizaç yapısı temelinde hızlı, doğru ve tutarlı biçimde tespit edilmesi ve ortaya çıkabilmesi için çevresel şartların nasıl düzenlenmesi gerektiği konularında eğitimcilere rehberlik eder. Böylelikle öğrenciyle birebir ilişkide bulunan öğretmen, rehber öğretmen ve velilerin ortak ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemesi mümkün olmaktadır. Aynı zamanda çevre, öğrencinin bireysel potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde düzenlenebilmekte ve olumsuzluğa açık risklerin ortaya çıkması engellenebilmektedir.
  • Akademiden Psikoloji & Pedagoji, geliştirme aşamaları kendisine ait yaklaşık 200 alanda bireyleri tanımaya yardımcı olan özel bir yazılıma sahiptir(ENNTEXT-R). Sürekli olarak geliştirilen bu yazılım, ENNTEXT-R, benzer ve farklı faaliyet kollarında eğitim hizmeti veren kurumlara da verilmektedir. Akademiden Psikoloji & Pedagoji, sürekli gelişim ve yazılım desteğinin merkezi durumundandır.
Akademiden Sanat