Enneagramın Temel Kavramları

Kendini Bilmeyi Sağlar.

Bir insanın duygu, düşünce, yetenek, ilgi, tutum, davranış, ve eylemleri kişiliğini oluşturan başlıca öğeler arasındadır. Kişi genellikle bunların bir kısmının farkında, bir kısmının ise farkında değildir. Kişilik tipinin öğrenilmesi ile hem mizaçtan gelen özelliklerin hem de karakter özelliklerinin ortaya çıkartılması ve bu sayede kişide oluşmuş olan kişilik tercihlerinin bilinmesi ve her bireyin kendisindeki güçlü ve zayıf yanları anlaması ve geliştirmesi mümkün olacaktır. Yani kişi kendisini tanıyacak, kendisi ile ilgili ne?, neden? ve nasıl? sorularına yanıt bulabilecektir.

Etkili İletişimi Sağlar

Kişilik tipini öğrenmenin, insanlar arası iletişimi güçlendireceği, kişiler arası çatışmaları önleyeceği ve sorunlara çözüm geliştirme yolunu açacağı da ortadadır. kendi kişilik tiini öğrenmiş olan, kişiliğinin güçlü ve zayıf yönlerini bilen, bunlara yönelik olarak kendisini geliştirme şansı yakalayan insanlar iyi birer iletişimci olurlar. Bu sayede aileleri, arkadaşları, içlerinde yaşadıkları toplum ve tüm insanlık ile dengeli, sıcak ve destekleyici ilişkiler kurabilirler.

Doğru Gelecek Planlamayı Sağlar

Kişilik tipini öğrenmenin diğer bir faydası ise, kişinin kendisine uygun, kendisini memnun edecek hayat tercihlerinde bulunabilmesidir. Özellikle kariyer, ortaklıklar, evlilik ve hobi seçiminde kişinin kendi kişilik tipini ve bu tipten kaynaklanan tercihlerini bilmesi büyük önem taşır. Son derece kıymetli bir kişisel gelişim aracı olan enneagram, kişisel ilişkiler, aile ilişkileri, çocuk yetiştirme, politika, insan kaynakları gibi çok çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Akademiden Sanat