Bireysel Hizmetler

Grup Terapisi

Akademiden Psikoloji & Pedagoji Merkezi’nde benzer şikayetleri olan çocuklar ile grupla psikolojik danışma seansları yapılır. Grup atmosferinin iyileştirici gücü ile çocuğun psikososyal ve duygusal alanlarda gelişme göstermesi, kendini daha iyi ifade edebilmesi ve iletişim kurabilmesi, özgüveninin yükselmesi, problemlerle başa çıkma becerilerinin arttırılması ve farkındalık kazanması gibi birçok süreçte çocuklara danışmanlık hizmeti verilir.

Akademiden Grupla Psikolojik Danışma sürecinde hizmet verdiğimiz başlıca gruplar;

1 – Üstün Yetenekli Çocuklar

Üstün yetenekli çocukların özellikleri ve bu özelliklere bağlı olarak eğitsel ve psikolojik ihtiyaçları oldukça çeşitlidir. Özellikle; mükemmelliyetçilik, benlik saygısı, akran ilişkilerinde zorluk, yetersiz sosyal davranışlar, okul uyumsuzluğu ve yüksek başarı arzusu gibi durumların getirdiği zorluklar çocukların hayatlarındaki birçok faktörü olumsuz etkiler. Akademiden Psikoloji & Pedagoji grupla psikolojik danışma seansları ile çocukların sorunları ile başa çıkabilmelerinde onlara destek olmaktadır.

2 – Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemi olan çocukların kendini yönetme ve denetleme, dürtüselliğin sıklığı ve yoğunluğu, öfke ve saldırganlık, odaklanmada sorun yaşama gibi problemleri ve bunlara bağlı olarak akademik ve okul sorunları, akran ilişkileri ve toplumsal uyum sorunlarını daha fazla yaşadıkları bilinmektedir. Akademiden Psikoloji & Pedagoji Merkezi, bu çocukların tüm bu sorunlarını bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirir. Grupla danışma süreci sorunların çözümüne yardımcı olur ve çocukların sorunlarıyla başa çıkma becerilerini güçlendirir.

3 – Öğrenme Bozuklukları Olan Çocuklar

Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar normal veya normalin üzerinde zeka seviyesine sahip olmasına rağmen okuma, yazma, matematik, konuşma, dinleme, anlama ve kendini ifade etme becerilerinden bir ya da birkaçında yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı gösterirler. Belirgin bir problemi olmayan çocuğun başarısızlık durumu çocuğu olumsuz etkiler. Bu durum çocuğun akranları ile olan uyumunda aile içi ilişkilerinde ve özgüven gibi bireysel faktörlerde problemlere yol açacaktır. Akademiden Psikoloji & Pedagoji çocuğun yaşadığı ve yaşama ihtimali olan problemlere yönelik grupla psikolojik danışma seansları gerçekleştirir. Çocuğun daha özgüvenli ve psikolojik sağlamlığı yüksek bir birey olmasına destek olur.

4 – Davranım Bozuklukları Olan Çocuklar

Davranım bozukluğu, karşıt olma/karşıt gelme sorunları, hiperaktivite sorunları ve yıkıcı davranış bozuklukları ile birlikte görülebilir. Davranım bozukluğu olan çocuk ayrıca öğrenme zorluğu, kaygı ve depresyon gibi sorunlar da yaşar. Grubun iyileştirici gücü ile benzer sorunlar yaşayan çocukların yaşantılarına olan bakış açılarında değişmeler meydana gelir. Akademiden Psikoloji & Pedagoji Merkezi’nde çocukların yaşadığı bu değişim ile beraber nitelikli iyileşme ve gelişim süreci kaydedilir.

5 – Kaygı Bozuklukları Olan Çocuklar

Kaygı bozukluğu olan çocuklar, sosyal kaygı veya ayrılma kaygısı yaşayabilirler. Çekingenlik, hata yapma korkusu, performans kaygısı, özgüven sorunları, günlük korkular ile ilgili aşırı ve ölçüsüz bir endişe gibi bireyin yaşamı içerisinde işlevsellikte önemli kayıplara neden olan durumlar kaygı problemlerinin içeriğinde yer almaktadır. Akademiden Psikoloji & Pedagoji Merkezi kaygı bozukluğu olan çocuklarla yaptığı grup çalışmalarında problemin çözümüne en uygun yöntemi belirler ve grup seansları sürdürülür.

Akademiden Sanat