Hizmetlerimiz

İyiden Mükemmele Yolculuk Eğitimi

  • İşe Alım Süreci Yönetimi
  • Takımdan Ekibe

 

Ekip çalışması bir kurumun mükemmele ulaşması için vazgeçilmez bir gerekliliktir. En iyi olmayı amaçlayan kurumlarda takım olmak yeterli olmayacaktır, tüm kurum çalışanlarının bir ekip oluşturması gerekmektedir. Ekip anlayışını benimsemiş gruplarda rol ve sorumluluklar açıktır ve tanımlanmıştır; bireyler arası açıklık, dürüstlük ve güven duygusu sağlam temellere dayandırılmıştır. Gruba heyecan veren bir amaç, toplu olarak benimsenmektedir, yaratıcılığa ve yeni fikirlerin ifade edilmesine uygun bir tartışma ortamı vardır. Ekip üyeleri arasında geliştirici ve yapıcı rekabet çalışmaları bulunur. Bu süreçlerin kontrollü bir şekilde sağlanmasıyla, ekip üyeleri o grubun üyesi olmaktan mutluluk duyar ve takım algısından ekip ruhuna geçilmiş olur.

Parazit Nokta Tespiti

Kurum içerisindeki işleyişin mükemmel seviyede olmasının engelleyen, iş tanımından veya personelden kaynaklanan, verimliliği olumsuz etkileyen faktörlerin tespit edilmesi ve süreci olumlu yönde değiştirecek olan bir gelişim planı hazırlanmasını içermektedir.

Terfi Havuzu

Doğru departmana, uygun personel geçişi/alımı sağlandıktan sonra, seçenekler arasından mevcut iş tanımına ve yöneticilik vasfına mizacı en uygun personellerin belirlenmesi ve terfi listesinde belirtilmesidir.

Özgür Bilim Ortamı Uygulamaları

Kurumsal gelişim için, yeni fikirler yaratma, cazip fikirlerin seçilmesi, ekibin fikri geliştirip uygulamaya koyması ve nihai olarak da fikrin yayılması esaslarını kapsayan inovatif bir süreç oluşturmak.

Akademiden Sanat