Enneagram Temelli Mizaç Gelişim ve Eğitim Modeline Dayalı İnsan Odaklı Kariyer Destek Modeli (İKAM)

Biz kimiz?

Biz, kendini ve başkasını daha fazla tanımak ve anlamak isteyen her bireye sunulabilecek desteği Dünya Medeniyet birikiminin ürettiği köklerden ve gelecek yöneliminden alan, normallikten psikopatolojiye kadar bireylerin eğitsel, psikolojik ve sosyal gelişim çabalarına bütüncül bir bakış açısıyla profesyonel destek sağlıyoruz.

Akademiden Psikoloji ve Pedagoji, çalışma modelini kurgularken gelişime multidisipliner bilimsel birikimle ve Enneagram Temelli Mizaç Gelişim ve Eğitim Modeli’nin uzmanlara sağladığı uygulama becerilerini yapay zekâ desteği ile birleştirir.
Akademiden Psikoloji ve Pedagoji, alanında uzman Eğitimci, Psikolog, Psikolojik Danışmanlar, akademisyenler ve yazılım mühendislerinden oluşan geniş bir ekip tarafından geliştirilen Ennegram Temelli Mizaç Gelişim ve Eğitim Modeli ve İKAM(İnsan Odaklı Kariyer Modeli) gibi alanında özgün ve yenilikçi modeller üreten bir kurumdur.

Amacımız?

Akademiden Psikoloji ve Pedagoji insanların; “uyumlu, dengeli, farkındalığı yüksek ve kaliteli” bir hayat sürmesine destek olmayı temel amaç edinmiştir. Dinamik bir modelle bireyin önce kendi enneagram-mizaç yapısını bunun yanında mizacı etrafında şekillenen karakter ve kişilik özelliklerini, gelişim sürecinde keşfetmesini sağlamaya yardımcı olur. Farklı özelliklere ve yeterliklere sahip olmak, gerek çalışanların kişisel gelişimleri için gerekse insani ilişkilerinde motivasyondan psikolojik iyi olmalarına kadar birçok alanda farklı bir anlayışla ele alınmalarını gerektirir.

Bütüncül, gelişim odaklı ve insanla ilgili genetikten başlayarak çevre eko-sisteminin tüm basamaklarına kadar özel açıklamalar sunan Enneagram Mizaç Modeli bu kapsamda uygulayıcılara oldukça etkin ve pratik beceriler sunmaktadır. Çalışanların sahip oldukları farklı özellikler, aynı zamanda kurumun kimliğini yansıtır. Kurum kimliği çalışanların kurumlarına bağlılığında önemli rol oynar ve tüm bu bağlantılar kurumun başarısını doğrudan etkiler. Bir çalışanın kuruma bağlılığı, kurumun onu ne kadar anladığı ve kendisini geliştirmesi için ona ne kadar destek olduğuyla yakından ilgilidir. İşte bu noktada Enneagram Temelli Mizaç Gelişim ve Eğitim temelinde geliştirilen İnsan Odaklı Kariyer Modeli(İKAM) tüm kurumlara insan kaynakları alanında özgün bir model önerisi sunar. Kurumunuza personel almak ya da mevcut personelinizin potansiyellerini en üst seviyeye çıkararak kişisel gelişimine katkıda bulunmak veya kurum kültürünüzde değişime gitmek istiyorsanız İKAM Modeli‘ni kurumunuzda uygulayabilirsiniz.

İKAM kurumunuzun haritasını çıkarır ve tüm çalışanlarınızın olumlu potansiyellerini, olumsuzluğa açık risk haritasını ve kendisini geliştirmesi gereken yönlerini tespit ederek kurumun insan kaynağını analiz eder. Bu analizleri bireyselleştirilmiş eğitim, danışmanlık, kuruma özgü know-how üretimi ve yönetsel stratejiler destekler. Bu sayede istenen verim, performans ve kurum kültürünün oluşmasını sağlar. İnsan kaynakları, eğitim, psikolojik danışmanlık, psikoloji ve psikiyatrik destek kapsamında bütüncül, bireye özgü çözümler sunar.

Akademiden Sanat