İyiden Mükemmele Ulaşmanın Formülü

Enneagram nedir?

Enneagram, bir kişilik analiz yöntemidir. Çeşitli yöntemler ve gözlemlerin ardından, dokuz mizaç tipinden biri olduğumuzu ortaya koyan bu yöntem; insanoğlunun kendini tanıması, geliştirmesi ve değiştirmesine kılavuzluk eden bir sistemdir. Kökleri 4.500 yıl öncesine uzanan bu bilgi 1920’de Avrupa psikoloji literatürüne taşınmıştır.

Günümüzde özellikle Amerika ve Japonya’da birçok üniversitede kürsüsü olan bir bilim dalıdır. Enneagram dünyanın en prestijli üniversitelerinden Stanford’da MBA programının ders programında yer almaktadır.

Dünya çapında Google, eBay, Yahoo, Sony, CSC, Oracle, Adobe, HP, Logitech, Boeing, GlaxoSmithKline, DuPont, Genentech, Motorola, Hewlett Packard, Disney, Panasonic, Johnson&Johnson, West-ing-house Electric, Apple ve daha birçok şirket İK yönetiminde personel alımından çatışma önlemeye, etkili liderlikten, takım ruhu oluşturmaya kadar br çok alanda enneagram yöntemini kullanmaktadır.

Enneagramla Kendini ve İnsanı Tanıma Eğitimi

Enneagram eğitimi ile önce kendinizin 9 mizaç tipinden hangisi olduğunuzdan başlayarak insanları daha yakından tanımayı öğreneceksiniz. Enneagramın öngördüğü 9 tip mizacın özelliklerini derinlemesine kavramış olacaksınız. 9 mizaç tipinin temel korku ve arzularını, motivasyonlarını, güçlü ve zayıf yanlarını, potansiyel risklerini, stres ve konfor hattında nasıl davrandıklarını öğrenmiş olacaksınız. Özellikle aile hayatından başlayarak eşinizle ve çocuklarınızla olan ilişkinizden iş ve sosyal ilişkilerinizde karşılaştığınız sorunlara kadar, farklı bir bakış açısıyla bakma ve çözüm getirme yeteneğine kavuşacaksınız.

Kişilik Tipimi Öğrenmek Bana ve Kuruma Ne Fayda Sağlayacak?

Kendini Bilmeyi Sağlar

Bir insanın duygu, düşünce, yetenek, ilgi, tutum, davranış, ve eylemleri kişiliğini oluşturan başlıca öğeler arasındadır. Kişi genellikle bunların bir kısmının farkında, bir kısmının ise farkında değildir.

Kişilik tipinin öğrenilmesi ile hem mizaçtan gelen özelliklerin hem de karakter özelliklerinin ortaya çıkartılması ve bu sayede kişide oluşmuş olan kişilik tercihlerinin bilinmesi ve her bireyin kendisindeki güçlü ve zayıf yanları anlaması ve geliştirmesi mümkün olacaktır. Yani kişi kendisini tanıyacak, kendisi ile ilgili ne?, neden? ve nasıl? sarularına yanıt bulabilecektir.

Etkili İletişimi Sağlar

Kişilik tipini öğrenmenin, insanlar arası iletişimi güçlendireceği, kişiler arası çatışmaları önleyeceği ve sorunlara çözüm geliştirme yolunu açacağı da ortadadır.

Kendi kişilik tiini öğrenmiş olan, kişiliğinin güçlü ve zayıf yönlerini bilen, bunlara yönelik olarak kendisini geliştirme şansı yakalayan insanlar iyi birer iletişimci olurlar. Bu sayede aileleri, arkadaşları, içlerinde yaşadıkları toplum ve tüm insanlık ile dengeli, sıcak ve destekleyici ilişkiler kurabilirler.

Doğru Gelecek Planlamayı Sağlar

Kişilik tipini öğrenmenin diğer bir faydası ise, kişinin kendisine uygun, kendisini memnun edecek hayat tercihlerinde bulunabilmesidir. Özellikle kariyer, ortaklıklar, evlilik ve hobi seçiminde kişinin kendi kişilik tipini ve bu tipten kaynaklanan tercihlerini bilmesi büyük önem taşır. Son derece kıymetli bir kişisel gelişim aracı olan enneagram, kişisel ilişkiler, aile ilişkileri, çocuk yetiştirme, politika, insan kaynakları gibi çok çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Biz Ne Yapıyoruz?

Akademiden; bünyesinde bulundurduğu eğitim danışmanları, psikologlar, çocuk gelişim uzmanları, İK uzmanları, sistem mühendisleri gibi güçlü kadrosu ile sadece insanı değil insanın bulunduğu tüm ekosistemleri analiz eden ve insanı merkez alan bir yaklaşımla kişisel ve kurumsal eğitimler veren danışmanlık ve koçluk merkezidir.

Kurumunuza personel almak ya da mevcut personelinizin potansiyellerini en üst seviyeye çıkararak kişisel gelişimine katkıda bulunmak veya kurum kültürünüzde değişime gitmek istiyorsanız, Akademiden kurumunuzun haritasını çıkarır ve tüm çalışanlarınızın olumlu potansiyellerini, olumsuzluğa açık risk haritasını ve kendisini geliştirmesi gereken yönlerini tespit ederek kurumun insan kaynağını analiz eder. Bu analizleri bireyselleştirilmiş eğitim, danışmanlık, kuruma özgü know-how üretimi ve yönetsel stratejiler destekler. Bu sayede istenen verim, performans ve kurum kültürünün oluşmasını sağlar. İnsan Kaynakları, eğitim, psikolojik danışmanlık, psikoloji ve psikiyatrik destek kapsamında bütüncül ve bireye özgü çözümler sunar.

Eğitim İçeriği

  • Enneagram Nedir?
  • Enneagram Tarihçesi ve Kullanım Alanları
  • Kişiliğin Yapısal Bileşenleri
  • Mizaç Karakter Kişilik İlişkisi
  • Mizacın Yapısal Kaynakları
  • Rahat ve Stres Hatları
  • Tplerin Sağlık Seviyeleri
  • Enneagramda Tipler ve Temek Arayışları
  • Mizaç Tiplerinin Düşünce, Duygu ve Davranış Tarzları
Akademiden Sanat