İş'te Enneagram

KİMPET (Kurum İçi Motivasyon ve Performans Artırıcı Eğitim Uygulamaları)

Sayın Yönetici,
Küreselleşen dünyanın getirdiği rekabet ortamı ve bilginin dolaşım hızının baş döndürücü boyutlara ulaşması, her şeyin merkezindeki “insan”a yatırımın önemini gitgide arttırmaktadır. Günümüz şartları altında, bir kurumun varlığını sürdürebilmesinin ve hatta ulusal ve uluslararası pazarlarda öne çıkmasının ve kalıcı olmasının yolu kalite üretiminden ve üretim kalitesini arttıran kaliteli insan gücünden geçmektedir. İçinde bulunulan piyasa şartlarından ve ekonomik konjonktürden bağımsız olarak, kurumların her koşulda ayakta kalmasını sağlamak ve onları her açıdan geliştirmek, yine o kurumları oluşturan öğeleri geliştirmekle sağlanabilir.

Akademiden kurumların ihtiyacına yönelik hazırlanan programlarıyla, bireysel olarak destek verdiği tüm dallarda kurumsal olarak da desteğini sürdürüyor.

KURUMSAL İLETİŞİM MOTİVASYON PERSPEKTİF VE PERFORMANS EĞİTİMİ
( KİMPET )

Bir işletmede çalışan personelin moral ve motivasyonu o işletmedeki ısı, ışık ve fiziki şartlardan daha önemli olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmıştır. Çalışanların ayaklarının geri geri gittiği bir iş yerinde başarı da sürekliliğin imkânsız olduğunu biliyoruz. İşyerinizde eğlenceli bir ortam yaratmanız ve samimi ilişkilerle verimliliğinizi artırmanız bizimle mümkün.

KİMPET Programı; birlikte çalışan ve takım çalışmasının ürünü işler ortaya koyan firma çalışanlarının işe olan motivasyon ve performanslarına % 40 oranında net katkılar sağlayan ve yaygın öğrenme metotları kullanılan bir perspektif programıdır.

Bu programda bireyler, yapılan çeşitli çalışmalar neticesinde, birbirini anlamayı, birbirini dinlemeyi, birbirini beklemeyi, senkronize olmayı kısacası takım olmanın mutluluğunu yoğun bir şekilde yaşayacaklardır. Kısa sürede birlikte bir eser yaratmanın verdiği hazzı iş hayatında da yaşamaya çalışacaklardır.

KİMPET programı sonrası personel empati kavramını 2 saniye kuralıyla özümser ve takımdaşlık kavramının önemini edinir. Didaktik olmayan öğrenme biçimi bireylerin toplum içerinde bastırdığı özdenetimini demokratik ve güvenli bir ortamda bilinç dışı olarak açığa çıkartır. Bu dışavurum birbirini anlama, birlikte hareket etme, savunma, çözüm üretme ve neticeye ulaştırmadan oluşan 5 ana unsurun kazanımıyla sonuçlanır.

YÖNTEMLER

 1. Süreçsel Drama
 2. Body Perküsyon
 3. Polifoni ve Poliritm
 4. Yaratıcı Drama
 5. Beden – Müzik – Dans
 6. Ritm Atölyesi
 7. Nefes Atölyesi
 8. Kurumsal Tiyatro Eğitimi

KAZANIMLAR

 1. Dinleme Kavramı, Açık İletişim
 2. Birden Tümevarım
 3. Takım Çalışması
 4. Çatışma – Stres Yönetimi
 5. Motivasyon
 6. Tasarruf – İnovasyon
Akademiden Sanat