Hizmetlerimiz

Kişilik Analiz Eğitimi

Kişilik Eğitimi

Kişilik, bireylerin süreklilik gösteren davranış, düşünme hissetme, etkileşim şekli gibi özelleşmiş yönelim tarzıdır. Kişilik genellikle bireylerin mizaçlarının yanında çevreden aldıkları uyaranların ve çevreyle kurulan ilişkilerin varlığında değişime görece daha açık olan oturmuş davranış şeklidir. Mizaç bireyin temel yönelimlerini, temel odaklarını belirlemektedir fakat kişilik bireyin davranışını belirlemekten ziyade davranış şeklini belirlemektedir. Değişmez bir yapı olan mizaca nazaran kişilik daha değişken ve elastiktir.

Kişilik Eğitimi sayesinde bireyler, yaşamlarında var olan uyaranlara cevap verme şeklini sorgulayacaklardır ve sorgulama bireyi hatalı yönelim tarzından uygun yönelim tarzına uzanan geniş bir yolculuğa çıkaracaktır.

Eğitimin nihai hedefleri, bireyi daha sağlıklı davranış şekline ulaştırmaktır ve tüm hayat alanlarında bu bilgiyi derinlemesine kullanabilmesi amaç edinilmiştir. Kişiliğimizi daha olumluya çevirmek iletişimimizi güçlendirecektir, sosyal hayatımızı kolaylaştıracaktır ve sosyal sevilirliğimizi arttıracaktır; bu durumlar ise yaşam doyumumuzu olumlu etkileyecektir ve psikolojik sağlığımız daha yüksek seviyelere ulaşacaktır.

Akademiden Sanat