Kurum Kültür Analizi

 • Tespit Analiz Raporlama

 • Eğitim Danışmanlık

BİLGİ

Enneagram – Mizaç Tipi Belirleme

Sentetik Kişilik Özellikleri

Parazit Noktaları

Ek Özel Ölçümler

ANALİZ

Ölçümlerin Analiz Edilmesi

DEĞERLENDİRME

Personel Hakkında Enneagram – Mizaç Temelli Kaynak İnsan Raporu Oluşturma

BİLGİ

Doğal ve Sentetik Kişilik Özellikleri Performansı
BEN – BİZ -HEPİMİZ Kod Analizi
Patoloji Tarama

ANALİZ

Mülakat Sonuçlarının Analiz Edilmesi

DEĞERLENDİRME

Personel Hakkında Enneagram – Mizaç Temelli Kaynak İnsan Raporu Oluşturma

 • Enneagram – Mizaç, psikopatoloji ve özel ölçüm test sonuçlarının raporlanması
 • İletişim problemlerine yönelik müdahale senaryolarının hazırlanması
 • “Enneagram – Mizaç Temelli Kurum Analizi” raporunun hazırlanması
 • “Eğitim ve Danışmanlık İhtiyaç Analizi” raporunun hazırlanması
 • İnsan ilişkileri, stres, iletişim ve motivasyon başlıklarında eğitimlerin verilmesi
 • Yönetici ve personellerin ailelerine, aile ilişkilerini geliştirme, sorun çözme becerileri, sağlıklı karakter ve kişiliğe sahip güçlü çocuk yetiştirme konularında eğitimlerin verilmesi
 • Yöneticilere özel psiko-eğitim gruplarının oluşturulması
 • Yerelde başvurulabilecek acil durum uzmanının eğitimi

Stratejik İKAM Yöntemi – Güncel Uygulamalar

Sürdürülebilir İK Modelinin Oluşturulması Kapsamında;

 • Terfi Havuzu
 • Kurum Analizi ve ihtiyaca yönelik sektöre özel bir yazılım ve Mobil Uygulama
 • Proje kapsamında bilimsel makale
 • Yöneticilere psikolojik kontrol yetkinliği sağlayacak “Parazit Tespit Eğitimi”
Akademiden Sanat