Eğitimlerimiz

Kurumsal Oyun Eğitimi

Eğlenceli bir etkinlik olan ve çocukların ruhsal doyumunu sağlayan oyun, aynı zamanda yetişkinlerin iç dünyalarına yolculuk etmesini sağlarken takımdaşlık ve ekip ruhunu da geliştirmek adına önemli bir araçtır.

Nasıl ki çocukların oyunla beden ve moral gelişimine katkıda bulunarak iyi davranışlar ve alışkanlıklar kazandırılıyorsa kurumlarda da iletişim empati ve ekip ruhunu kazandırılmasında oyun eğtimi önemli bir enstrümandır.

Küreselleşen dünyanın getirdiği rekabet ortamı ve bilginin dolaşım hızının baş döndürücü boyutlara ulaşması, her şeyin merkezindeki “insan”a yatırımın önemini gitgide arttırmaktadır. Günümüz şartları altında, bir kurumun varlığını sürdürebilmesinin ve hatta ulusal ve uluslararası pazarlarda öne çıkmasının ve kalıcı olmasının yolu kalite üretiminden ve üretim kalitesini arttıran kaliteli insan gücünden geçmektedir. İçinde bulunulan piyasa şartlarından ve ekonomik konjonktürden bağımsız olarak, kurumların her koşulda ayakta kalmasını sağlamak ve onları her açıdan geliştirmek, yine o kurumları oluşturan öğeleri geliştirmekle sağlanabilir.

Akademiden kurumların ihtiyacına yönelik hazırlanan programlarıyla, bireysel olarak destek verdiği tüm dallarda kurumsal olarak da desteğini sürdürüyor.

Akademiden Sanat