Hizmetlerimiz

Mikro İfadeler Eğitimi ve Enneagram

Sözel ifadeler elbette çoğu zaman etkileyicidir. Ancak duyguların ve düşüncelerin mimiklerle ortaya konması daha gerçekçidir. İnsanların hissettiklerini ya da çeşitli düşüncelerini bastırmak amacıyla istemsiz ve ani olarak yaptıkları yüz hareketlerine mikro ifade denir. Mikro ifadelerin beden dilinden farklı yani; istemsiz ve ani olduğu için normal bir ifade gibi taklit edilmesi ve kontrol edilebilmesi olası değildir.

Dikkatsiz ve bu konuda eğitimi olmayan bir gözün mikro ifadeleri yakalaması çoğu zaman zordur. Çünkü 40-500 milisaniye arasında gerçekleşir.

Bunu kanıtlamak için Paul Ekman 15.000 kadar kişiyi test etmeye karar vermiştir. Katılımcıların %99’u onları ayırt edememiştir. Bu alanda yoğun çalışmalar yapmış Paul Ekman dünyanın her yerinde insanların yüzlerini ve ifadelerini incelemiştir. İncelemelerinin sonucunda yedi yüz ifadesinin her yerde aynı olduğunu öne sürmüştür.

Bugün mikro ifade okuma temelini oluşturan bu yedi evrensel ifade: Şaşkınlık, Korku, Mutluluk, Öfke, Üzüntü, Tiksinti, Küçümseme.

İnsanların duygu ve düşüncelerini mimikleriyle açığa vurmaları kelimelerden daha gerçekçidir. Mikro ifadeler duygu ve düşüncelerimizin mimiklerimize yansımasıdır. Paul Ekman’a göre insanların yalan söylemesi için en yaygın sebep kuralları bozmaktan ötürü alacakları cezadan kaçmaktır. Mikro ifadeler otomatiktir, tamamen saklanamaz ya da gizlenemez. Mikro ifadeleri deşifre etmek için eğitim gerekli olsa dahi yine de bu o kadar da kolay değildir.

Mikro ifadeleri tespit etme konusunda eğitim almak;

  • (1) Sosyal ve duygusal yeteneklerimizi destekler.
  • (2) Empati becerisini arttırır.
  • (3) Duygu düzenleme becerisini arttırır.
  • (4) Kişi bu mikro ifadeleri tespit etme konusunda yetenekli ve hızlı olduğu için başkalarının duygularını, düşüncelerini daha rahat anlamlandırır.
  • (5) Kişi kendi duygularını da daha iyi farkına varacak ve duygularını ifade etme becerisi artacaktır.

 

Mikro ifadeler eğitimi son yıllarda özellikle Avrupa ve Amerika’da yönetim, siyaset, satış, insan kaynakları ve güvenlik personelleri tarafından kullanılmaktadır. Yüzüne baktığınız her kişi aslında mimikleriyle size bir şeyler fısıldamaktadır. Bu eğitim ile bireylere sözsüz iletişimin gizemli dünyasının aydınlatılma fırsatı veriliyor.

Enneagram; kişinin kendisini ve diğerlerini daha iyi tanımasını sağlayan, psikolojinin faydalandığı bir mizaç tespit etme yöntemdir. Enneagram ile kendisinin güçlü yönleri, geliştirmesi gereken yönleri, kendisini neyin iyi neyin kötü hissettirdiği, rahat hissettiğinde nasıl davrandığı, stres durumunda nasıl davrandığı hakkında bireye bilimsel bir raporlama sunulur.

Enneagram eğitimi sonrası bireyin hem kendisi hem çevresindeki kişiler hakkında olan farkındalığı artar. Bunun yanında Mikro ifadeler eğitimi ile beraber de birey farkındalığını sözsüz iletişimde de gösterme fırsatı yakalar. Bu eğitimler ile kişi karşısındaki kişinin mizacını bilecek ve mikro ifadelerini anlayacaktır. Böylece kişinin iletişim becerisi çok üst noktalara ulaşacaktır.

Akademiden Sanat