Mizaç Temelli Kurum Analizi

İKAM’ de adayın davranışlarının altında yatan temel psikolojik yatırım alanını (tüm davranışlarını “ne adına gerçekleştirdiğini”) belirleyen “Ben-Biz-Hepimiz” kod analizi yapılmakta ve kurumun ekosistemi içinde kurum ve işe/pozisyona en uygun kişi seçimi yapılmaktadır. Kuruma ve işe uygun kişi bulmanın ötesinde, kurum ve işin kişiye uygun olup olmadığı da inceleme konusudur. Zira bir kurumun kültürü, işin kişiyi olumlu veya olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir. Örneğin kimi zaman işe yeni başlayan çalışanlar bir kurumun olumsuz atmosferine hemen uyum sağlamakta ve tercih edilmelerine yol açan özellikleri sergileyememektedir. Dolayısıyla kurumun/işin çalışana ve çalışanın kuruma olacak olası etkileri karşılıklı olarak ele alınması gereken faktörlerdir.

Kaynak İnsan Amaçlar

1. DTMM Danışmanlık Psikoloji & Pedagoji tarafından özgün ve benzer sektörler için örnek olabilecek nitelikte Kaynak İnsan Modeli (İKAM) analiz, uygulama ve çözüm hizmetlerini sunma.
2. İKAM gelişim modeli kapsamında kurumsal hizmet ve görünürlüğe en üst düzeyde pozitif katkı sağlama. Çalışanlara yönelik uygulanacak psiko-sosyal gelişim ve müdahale sürecini iş tanımına taşıma uygulama ve göstergelerini tayin etme.
3. Karşılıklı gelişim ve iyi niyet esaslarına bağlı kalarak; bilimsel ve reel sektörün rekabet koşullarına odaklanan ‘öğrenen örgüt’ modeline uygun bir ‘know how’ iş birliği projesi yürütme.
4. Kurumsal iletişim, psikolojik iyi olma, iş doyumu, işe alım, terfi, risk analizi, kalite kontrolü, müşteri memnuniyeti, iş yeri örgüt iklimini pozitif bağlamda uyuma taşıyacak nitelikte mizaç temelli davranış ve kişisel değişim eğitimleri verme.
5. Çalışanların tüm yaşam eko sistemini destekleme, çalışma verimini artırma, gelişim göstergelerini tanımlama, raporlama, sürdürülebilir kılma yatay ve dikey işbirliğini artırma, çalışan- yönetici etkileşim modelini geliştirecek profesyonel destek hizmetleri sunma.
6. Riskli davranış ya da tutum sergileyen kişi içi ya da kişiler arası çatışma, sorun yaşama olasılığı yüksek personel için sağaltım programı yürütme.
7. Benzer sektörlerle birlikte çözüm ortağı olma birikimini sağlama ana amaçlarını oluşturmaktır.

Kaynak İnsan Hedefler

1. Özgün olacak şekilde iç ve dış paydaşların gelişimine odaklanan İKAM modelini kusursuz hayata geçirme.
2. İş yeri uyum, bağlılık, aidiyet ve gelişiminde hesaplanabilir değişim üretme.
3. Potansiyel kriz ve işe özgü problemlerde hesaplanabilir iyileşmeler sağlama.
4. Terfi ve görev dağılımı için model temelli bilimsel hesaplamalar yapma, kullanıma sunma.
5. Psikolojik sağlık, risk analizi, risk önleme, başa çıkma becerilerini geliştirme, problem çözümü ve iş yaşamında tükenme sorununu önleme kapsamında bireysel ve grupla destek hizmeti sağlama.
6. İKAM modeli kapsamında kurum içi sürekli başvuru kaynağı olacak ve hizmet üretecek bağlı uzmanlık eğitimi organize etme.
7. Psikometrik ve uygulamalı verileri ölçüm, iş modeli, test ve tüm sistem yönetimi için eş değer kurumlara birlikte satabilir hale getirme
8. Farklı dünya ülkelerinde benzer sektörler için standart geliştirici hizmet üretme ve ihraç edebilme.
9. Elde edilen sonuçları bilimsel kongre, fuar, Ar-Ge hizmetleri, patent, kamu ile paylaşım, marka değerini artırma yönünde kullanma
10. İş ve pozisyon atamalarında modellenerek kullanılacak bir iş akışını kurum kültürüne tanımlama.
11. İşe alım, terfi ve psikolojik sağlığı koruma-geliştirmeye yönelik uygulamalarla direk olduğu kadar orta ve uzun vadeli dolaylı iyileşmelere aracılık etme.

Akademiden Sanat