EnnText-R

Mizaç Odaklı Bilgi İşletim Sistemi (Enntext-R)?

 • ENNTEXT-R, insan davranışlarının kökenini anlamaya odaklanan ve bireysel farklılıkların merkezine mizaç kavramını yerleştiren Enneagram Temelli Mizaç Gelişim ve Eğitim Modeli’nden ilham alınarak geliştirilmiştir.
 • İnsan odaklı teknoloji tabanlı ENNTEXT-R, Enneagram Temelli Mizaç Gelişim ve Eğitim Modeli’nin yanında zeka, ilgi, yetenek vb. onlarca parametrede kişilik değerlendirmeleri, çözümleyici yöntem pratikleri ve danışmanlık araçları sunar.
 • Okul öncesinden lise sona kadar tüm kademelerdeki öğrencilerin enneagram-mizaç tiplerinin belirlenmesi ve gelişimlerinin takip edilmesini sağlayan ve aynı zamanda öğrenciye özgü öneriler sunan dijital bir rehberlik platformudur.
 • Öğretmen ve ailelerin tanımlayamadıkları kişisel ve eğitsel sorunlar için tanılama, nedensel analizleri yapabilme ve problemlerin çözüm stratejilerini belirler.
 • Rehber öğretmenlerin kısa zaman içerisinde daha verimli bir rehberlik hizmeti sunabilmelerini, rehberlik hizmetine daha fazla ihtiyaç duyan öğrencileri hızlıca tanımlayabilmelerini sağlar.
 • Enneagram Temelli Mizaç Gelişim ve Eğitim Modeli ışığında öğrencilerin olumlu potansiyellerini açığa çıkartmalarını kolaylaştıracak doğal yaşam içerisindeki mizaç tipi dağılımıyla paralel her bakımdan verimli eğitim ortam modelleri hazırlar…

ENNTEXT-R Ne İşe Yarar?

 • ENNTEXT-R öğrencinizin temel kişisel, eğitsel ve kariyer planlamasına yönelik özgün yorumlara erişiminizi sağlar.
 • Farklı yönlerinizi, potansiyellerinizi ve yeteneklerinizi keşfetmenizi sağlar.
 • Başarılı olmayı olumlu etkileyen kişisel ve sosyal faktörlerin artmasına yardımcı olacak bilgi birikimini içerir.
 • Anlam veremediğiniz sorunlar için tanılama ve analizler gerçekleştirir ve problemlerin çözüm stratejilerini belirler.
 • Öğrencinizin yetenek, ilgi ve değerlerine uygun mesleki tercihlerinin oluşmasına yardımcı olur.
 • Öğrencinizin eğitsel ve davranışsal boyuttaki problemlerini keşfetmenizi ve aile davranışlarınızı değiştirerek geliştirmenizi sağlar.
 • Tüm öğrenme verilerini, puanları ve performansı bir arada tutup kişiye özgü en doğru ilişkilendirme ve değerlendirmelere aracılık eder.
 • Hızlı ve hatasız ölçme ve tanılama sayesinde zaman ve maliyet ile ilgili kaygılarda ciddi azalmalar.
 • Veli görüş ve beklentilerine online ulaşım kolaylığı.
 • Tek tuş ile yıllık çalışma raporunun, istatistik ve faaliyetlerin kapsamlı dökümü, raporlama.
 • Veli, öğrenci profilinin analizi. Kullanılabilecek güçlü yönler, müdahale edilmesi gereken yönler ve müdahale uygulamaları.
 • ENNTEXT-R sayesinde zincir okullarda tüm okullar ve tüm rehber öğretmenler arasında web tabanlı bir koordinasyon ağı kurulur ve bu sayede eğitim – öğretim kalitesi artırılır.
 • Stratejik planlama ve performans göstergelerinin nesnel olarak değerlendirilip belirlenebileceği bilgi alt yapısı sağlar.
Akademiden Sanat