Bireysel Hizmetler

Mizaç Temelli Çift ve Aile Danışmanlığı

Bireysel yaşam zorluklarının temelinde çoğu zaman aile ortamının doğurduğu sebepler yatar. Aile içerisindeki bireylerin davranışları, ailedeki diğer bireylerin ve aile bütünlüğünün sağlığını ve işlevselliğini etkiler. Bu nedenle problemlerin birçoğunun aile bireyleri ile birlikte profesyonel bir bakış açısının desteği eşliğinde çözüme kavuşturulması gerekir. Akademiden Psikoloji & Pedagoji, Enneagram Temelli Mizaç Yaklaşımı ışığında her bir aile bireyinin mizaç yapılarından yola çıkar, ailenin sağlıklı ve işlevsel olmayan yapılarını tespit eder, değişime karşı direncin kırılmasını sağlar ve aile bireylerine bütüncül ve gelişimsel bir bakış açısı kazandırır.
Akademiden Sanat