Mizaç Temelli İşe Alım Uygulamaları

  • Kişiyi işe değil, bir ekosisteme alma
  • İş tanımını biricikleştirme
  • Pozisyonun mizaç/yetkinlik temelli profilini hazırlama
  • Kişiye özel hizmet-içi eğitim planlayabilme

BİLGİ

Aday havuzundan elde edilen verilerin kurum öncelikleri ışığında toplanması

ANALİZ

Aday CV’lerinin ölçüt temelli incelenmesi ve aday profil analizi uygunluk tahminleri

DEĞERLENDİRME

Profile uymayan adayların elenmesi

BİLGİ

Enneagram – Mizaç Testi

Düşünme Becerileri Ölçeği, SCL-90, MMPI

İşten Ayrılma Riski Ölçeği(Yönetici ve kritik pozisyondaki adaylar için)

ANALİZ

Test sonuçları, CV ve aday profil analiz uygunluğu

DEĞERLENDİRME

Profile uymayan adayların elenmesi

 

Enneagram – Mizaç Tipleri İçin Kritik Ölçme Araçları

 

TİP-1

Benlik Sunum Envanteri

Sürekli Öfke Ölçeği

TİP-2

Karar Stratejileri Ölçeği

Başa Çıkma Becerileri Envanteri (Sadece problem odaklı çözüm arama alt boyutu)

TİP-3

Benlik Sunum Envanteri

Bilişsel Esneklik Ölçeği

Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği

TİP-4

Erteleme Ölçeği

Zaman Yönetim Becerileri Ölçeği

Problem Çözme Becerileri Ölçeği

Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeği

Düşünme Stratejileri Ölçeği

TİP-5

Duygusal Okur Yazarlık

İşlevsel Erteleme Ölçeği

Sosyal Problem Çözme Becerileri

TİP-6

Bilişsel Esneklik Ölçeği

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği

TİP-7

Zaman Yönetimi Ölçeği

Erteleme (İşlevsel ve Negatif)

Rekabetçi Tutum Ölçeği

TİP-8

Benlik sunum Envanteri

Bilişsel Esneklik Ölçeği

Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği

TİP-9

Zaman Yönetim Becerisi Ölçeği

Öz Yeterlik Kaynağı

İşlevsel Erteleme

Yükleme Stilleri (İlgili alt testler)

Kontrol Odağı Ölçeği

BİLGİ

Tüm test ve ölçek sonuçlarının alınması

ANALİZ

Doğal Kişilik Özellikleri ve Performansı
Gerekli Sentetik Kişilik Özellikleri ve Performansının Saptanması
BEN – BİZ – HEPİMİZ Kod Analizi
Patoloji Taraması

DEĞERLENDİRME

Profile uymayan adayların elenmesi

En uygun adayların seçilmesi, seçilen adaylar hakkında yöneticilere gelecek yönelimli rapor verilmesi

  • Kişiye özel hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması
  • Seçilen adayların doğal ve sentetik kişilik analizleri baz alınarak hem kendi hem yöneticileri hakkında eğitim verilmesi

Seçilen adayların performanslarının bir yıl boyunca takip edilmesi ve geribildirimler verilmesi

İşe Alım Süreci

Amacımız?

Akademiden Psikoloji ve Pedagoji insanların; “uyumlu, dengeli, farkındalığı yüksek ve kaliteli” bir hayat sürmesine destek olmayı temel amaç edinmiştir. Dinamik bir modelle bireyin önce kendi enneagram-mizaç yapısını bunun yanında mizacı etrafında şekillenen karakter ve kişilik özelliklerini, gelişim sürecinde keşfetmesini sağlamaya yardımcı olur. Farklı özelliklere ve yeterliklere sahip olmak, gerek çalışanların kişisel gelişimleri için gerekse insani ilişkilerinde motivasyondan psikolojik iyi olmalarına kadar birçok alanda farklı bir anlayışla ele alınmalarını gerektirir.

Bütüncül, gelişim odaklı ve insanla ilgili genetikten başlayarak çevre eko-sisteminin tüm basamaklarına kadar özel açıklamalar sunan Enneagram Mizaç Modeli bu kapsamda uygulayıcılara oldukça etkin ve pratik beceriler sunmaktadır. Çalışanların sahip oldukları farklı özellikler, aynı zamanda kurumun kimliğini yansıtır. Kurum kimliği çalışanların kurumlarına bağlılığında önemli rol oynar ve tüm bu bağlantılar kurumun başarısını doğrudan etkiler. Bir çalışanın kuruma bağlılığı, kurumun onu ne kadar anladığı ve kendisini geliştirmesi için ona ne kadar destek olduğuyla yakından ilgilidir. İşte bu noktada Enneagram Temelli Mizaç Gelişim ve Eğitim temelinde geliştirilen İnsan Odaklı Kariyer Modeli(İKAM) tüm kurumlara insan kaynakları alanında özgün bir model önerisi sunar. Kurumunuza personel almak ya da mevcut personelinizin potansiyellerini en üst seviyeye çıkararak kişisel gelişimine katkıda bulunmak veya kurum kültürünüzde değişime gitmek istiyorsanız İKAM Modeli‘ni kurumunuzda uygulayabilirsiniz.

İKAM kurumunuzun haritasını çıkarır ve tüm çalışanlarınızın olumlu potansiyellerini, olumsuzluğa açık risk haritasını ve kendisini geliştirmesi gereken yönlerini tespit ederek kurumun insan kaynağını analiz eder. Bu analizleri bireyselleştirilmiş eğitim, danışmanlık, kuruma özgü know-how üretimi ve yönetsel stratejiler destekler. Bu sayede istenen verim, performans ve kurum kültürünün oluşmasını sağlar. İnsan Kaynakları, Eğitim, psikolojik danışmanlık, psikoloji ve psikiyatrik destek kapsamında bütüncül, bireye özgü çözümler sunar.

Akademiden Sanat