Okul Rehberlik Sistemi Devam Ediyor!

EnnText-R sisteminin odaklanacağı, üzerinde ölçme ve işlem yapabilme fırsatı sunacağı bazı temel kavramlar örnek olacak şekilde aşağıda sıralanmıştır:

 • Mizaç Tespiti
 • Stres ve Rahat Hat Tespiti
 • Averaj, Alt ve Üst Gelişim Kalıpları ile İki Tane Olmak Üzere Kanat Etki Tayini
 • Enneagram Temelli Kişilik Ölçümü
 • Akademik Öz Yeterlik
 • Akademik Erteleme
 • Sınav Kaygısı
 • Öğrenme Motivasyonu
 • Çalışma Davranışları
 • Zaman Yönetimi
 • Eğitsel ve Sosyal Destek Algısı
 • Öz Düzenleme
 • Sınıf Yönetimi
 • Okul Memnuniyeti
 • Öz-Saygı
 • Öz-Farkındalık
 • Öz-Yetkinlik
 • Denetim Odağı
 • Yükleme Stili
 • Karar Verme
 • Amaç Belirleme
 • Planlama
 • Öfke Yönetimi
 • Çatışma Çözme
 • Stres Yönetimi
 • Sosyal Problem Çözme
 • İletişim
 • Empati
 • Sosyal Beceri
 • Farklılıkları Yönetme
 • Sorumlu Davranma
 • Depresyon
 • Korku
 • Hiperaktivite Dikkat Eksikliği
 • Beden İmgesi
 • Cinsiyet Rolleri
 • Sosyal Çekingenlik
 • Akran Zorbalığı
 • İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı
 • Okul Terki
 • Anne-Baba Tutumu
 • Aile Ortamı
 • Sosyal Destek Algısı
 • Öğrenme Stili
 • Yetenek Belirleme
 • Mesleki İlgiler
 • Mesleki Değerler
 • Kariyer Engelleri
 • Algılanan Kariyer Destek
 • Kariyer Kararsızlık
Akademiden Sanat