fbpx

Okul Rehberlik Sistemi

YENİ NESİL BÜTÜNCÜL OKUL REHBERLİK PROGRAMI

EnnText-R Nedir?

EnnText-R bireysel veya kurumsal kullanım için öğrenciye, aileye, öğretmene ve okul sistemine web veya teknoloji (bilgisayar, uzaktan eğitim vb.) tabanlı profesyonel rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunabilmeye yönelik tasarlanmış eğitim rehberlik bilgi işletim sistemidir.

EnnText-R’ın (Eğitim Rehberlik Bilgi İşletim Sistemi) temel amacı; Bilgisayar ve teknoloji destekli eğitim ve öğretim uygulamaları için tasarlanmış tüm eğitsel yazılımlara entegre rehberlik ve psikolojik (danışma) yardım hizmetlerini sunmaktır.

Ne İşe Yarar?

EnnText-R öğrencinin kendisine, aileye, öğretmenlere ve okul sistemine eğitsel-akademik, kişisel-psiko sosyal, kariyer planlama ve mesleki gelişimle ilgili olacak şekilde kapsamlı ve beklentilere cevap oluşturabilecek nitelikte uygulamalar sunar.

Sistemin ana amacı öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak, başarılı olmayı engelleyen kişisel (içsel) ve sosyal (dışsal) faktörleri tanımlamak ve çözüm önerileri geliştirmek öğrencilerimizin kişisel problem alanlarını belirleyerek ihtiyaç duydukları kişisel ve psiko-sosyal rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunmaktır.

EnnText-R öğretmenlere, psikolojik danışmanlara, okul yöneticileri ve tüm okul sistemine elektronik tabanlı tanılama, değerlendirme, strateji belirleme ve doğru sosyal destek sistemi oluşturabilmekle ilgili veriler sağlar. EnnText-R sayesinde raporlama bir tuşa dokunma kolaylığındadır ve EnnText-R tüm parametreleri gözden geçirerek istediğiniz rapor formatını hazırlama imkanına kavuşmanızı sağlar. Ayrıca günlük planlamanızı EnnText-R üzerinden yaparak etkinliğinizi artırma fırsatı elde etmeniz sağlanır.

Hangi Analizleri Yapar?

EnnText-R sisteminin odaklanacağı, üzerinde ölçme ve işlem yapabilme fırsatı sunacağı bazı temel kavramlar örnek olacak şekilde aşağıda sıralanmıştır:

 • Mizaç Tespiti
 • Stres ve Rahat Hat Tespiti
 • Averaj, Alt ve Üst Gelişim Kalıpları ile İki Tane Olmak Üzere Kanat Etki Tayini
 • Enneagram Temelli Kişilik Ölçümü
 • Akademik Öz Yeterlik
 • Akademik Erteleme
 • Sınav Kaygısı
 • Öğrenme Motivasyonu
 • Çalışma Davranışları
 • Zaman Yönetimi
 • Eğitsel ve Sosyal Destek Algısı
 • Öz Düzenleme
 • Sınıf Yönetimi
 • Okul Memnuniyeti
 • Öz-Saygı
 • Öz-Farkındalık
 • Öz-Yetkinlik
 • Denetim Odağı
 • Yükleme Stili
 • Karar Verme
 • Amaç Belirleme
 • Planlama
 • Öfke Yönetimi
 • Çatışma Çözme
 • Stres Yönetimi
 • Sosyal Problem Çözme
 • İletişim
 • Empati
 • Sosyal Beceri
 • Farklılıkları Yönetme
 • Sorumlu Davranma
 • Depresyon
 • Korku
 • Hiperaktivite Dikkat Eksikliği
 • Beden İmgesi
 • Cinsiyet Rolleri
 • Sosyal Çekingenlik
 • Akran Zorbalığı
 • İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı
 • Okul Terki
 • Anne-Baba Tutumu
 • Aile Ortamı
 • Sosyal Destek Algısı
 • Öğrenme Stili
 • Yetenek Belirleme
 • Mesleki İlgiler
 • Mesleki Değerler
 • Kariyer Engelleri
 • Algılanan Kariyer Destek
 • Kariyer Kararsızlık

Sistemin Hedefleri Nelerdir?

Enneagram Temelli Mizaç Gelişim ve Eğitim Modeli Çerçevesinde;

 1. Öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, başarılı olmayı engelleyen kişisel (içsel) ve sosyal (dışsal) faktörleri tanımlamak ve çözüm önerileri geliştirmek,
 2. Stres ve Rahat Hat Tespiti
 3. Averaj, Alt ve Üst Gelişim Kalıpları ile İki Tane Olmak Üzere Kanat Etki Tayini
 4. Enneagram Temelli Kişilik Ölçümü
 5. Akademik Öz Yeterlik
 6. Akademik Erteleme
 7. Sınav Kaygısı
 8. Öğrenme Motivasyonu
 9. Çalışma Davranışları
 10. Zaman Yönetimi
 11. Eğitsel ve Sosyal Destek Algısı
 12. Öz Düzenleme
 13. Sınıf Yönetimi
 14. Okul Memnuniyeti
 15. Öz-Saygı
 16. Öz-Farkındalık
 17. Öz-Yetkinlik
 18. Denetim Odağı
 19. Yükleme Stili
 20. Karar Verme
 21. Amaç Belirleme
 22. Planlama
 23. Öfke Yönetimi
 24. Çatışma Çözme
 25. Stres Yönetimi
Akademiden Sanat