fbpx

Bireysel Hizmetler

Psikolojik ve Pedagojik Danışmanlık

Çocuk ve gençlere sunduğumuz Psikolojik ve Pedagojik Danışmanlıkta öncelikle çocuğun doğası keşfedilir, mevcut problem belirlenir ve problemin çözümüne yönelik danışmanlık hizmeti sunulur. Bütün bu süreç içerisinde mizaç odaklı bir Akademiden yol haritası çizilir. Çocuk veya genç, hem kendinin ve potansiyellerinin farkına varır hem de bu farkındalık ışığında değişme ve iyileşme yolunda önemli adımlar atar..

Akademiden Psikolojik ve Pedagojik Danışmanlık’ın başlıca hizmet alanları

Mizaç Odaklı Sağlıklı Kişilik Gelişim Desteği İçe Kapanıklık
Çocuk Gelişim Taramaları Depresyon
Yetenek ve Zekâ Belirleme Aile İçi İletişim Problemleri
Duygusal ve Davranışsal Sorunlar Öfke ve Şiddet Problemleri
Sosyalleşme Sorunları ve Sosyal Beceri Geliştirme Kaygı Bozuklukları
Sosyal Uyum Sorunu Sınav Kaygısı
İletişim Bozuklukları Travma Sonrası Stres Bozuklukları
Özgüven Eksikliği Akademik Problemler
Çekingenlik ve Utangaçlık
Akademiden Sanat