Hizmetlerimiz

Satışın Psikolojisi Eğitimi ve Enneagram

Satabilmek bir noktada hayati bir kavramdır. Peki bu satış esnasında en çok nerelerde, nasıl ve ne türden hatalar yapılıyor olabilir?

Hata frekanslarının en çok yoğunlaştığı ve desteklenmesi gereken bölge satışın psikolojisidir. İnsan psikolojisi satışın rengini, akışını, düzenini, hacmini belirlemektedir.

Satışın psikolojisi eğitimi kurumun imajı ve markanın yönetimi için oldukça önemlidir. Doğru ve amacına uygun gerçekleştirilen satış planı ya da satış stratejileri kurumu hedeflediği yere götürür. Katılımcılar eğitim ile satış, pazarlama ve müşteri ilişkileri süreçlerini daha iyi yönetebilir, müşteriler ile görüşmelerin başlatılması-sürdürülmesi-sonlandırılması konusunda yeni beceriler kazanır. Bu sayede daha sağlıklı bir iletişim kurulur ve daha uzun soluklu bir iş ilişkisi geliştirilir.

Satışta satışın tekniklerini bilmek kadar satış tekniklerini uygulamak için gereken yeterli beceriye, duygusal zekaya ve gerekli motivasyona sahip olmak da önemlidir. Başarısızlık korkusunu yenebilmeyi sağlayacak bir özgüven, mesleğe karşı tutku, azim ve hırs sahibi olmak da doğru satışın gerçekleştirilmesi için önemlidir.

 

Satışın psikolojisi eğitimi ile;

  • (1) Tüm satışları daha profesyonel bir şekilde yönetilmesi,
  • (2) Satışın zihinsel kurallarının öğrenilmesi,
  • (3) Kişisel motivasyonun yüksek tutulması,
  • (4) Gerekli özgüvenin kazanılması,
  • (5) Bireyin satış sürecinde karşılaşacağı durumlar ve insanlar karşısında tepkisini kontrol etme becerisi kazanması,
  • (6) Çok müşteri gezmek yerine yeterince müşteriye ulaşıp daha yüksek oranda satış yapılması,
  • (7) Olan müşteriden yeni bir müşteri kazanılması,
  • (8) Müşterinin bulunması ve onlar ile satış öncesi sürecin doğru yönetebilmesi,
  • (9) Kaybedilme olasığı olan satışların nasıl geri çevrileceği öğrenilmesi sağlanır.

 

Enneagram; kişinin kendisini ve diğerlerini daha iyi tanımasını sağlayan, psikolojinin faydalandığı bir mizaç tespit etme yöntemdir. Enneagram ile; kendisinin güçlü yönleri, geliştirmesi gereken yönleri, kendisini neyin iyi neyin kötü hissettirdiği, rahat hissettiğinde nasıl davrandığı, stres durumunda nasıl davrandığı hakkında bireye bilimsel bir raporlama sunulur.

Enneagram eğitimi sonrası bireyin hem kendisi hem de çevresindeki kişilerin mizacı hakkında olan farkındalığı artar. Bunun yanında satışın psikolojisi eğitimi ile beraber kişi hem kendisini hem müşterisini daha iyi tanıyacak, neyi yanlış yapıyor olduğunu ve uyguladığı teknikteki hatalarını farkına varacaktır. Bu sayede müşteriye uygun ihtiyaç analizi doğru yapılacaktır. Birey bu eğitim sonrasında neyin kendisini motive ettiğini öğrenecek böylece öz motivasyonunu yüksek seviyelere çıkarabilecektir.

Akademiden Sanat