Eğitimlerimiz

Takımdan Ekibe

Ekip çalışması bir kurumun mükemmele ulaşması için vazgeçilmez bir gerekliliktir. En iyi olmayı amaçlayan kurumlarda takım olmak yeterli olmayacaktır, tüm kurum çalışanlarının bir ekip oluşturması gerekmektedir. Ekip anlayışını benimsemiş gruplarda rol ve sorumluluklar açıktır ve tanımlanmıştır; bireyler arası açıklık, dürüstlük ve güven duygusu sağlam temellere dayandırılmıştır. Gruba heyecan veren bir amaç, toplu olarak benimsenmektedir, yaratıcılığa ve yeni fikirlerin ifade edilmesine uygun bir tartışma ortamı vardır.

Ekip üyeleri arasında geliştirici ve yapıcı rekabet çalışmaları bulunur. Bu süreçlerin kontrollü bir şekilde sağlanmasıyla, ekip üyeleri o grubun üyesi olmaktan mutluluk duyar ve takım algısından ekip ruhuna geçilmiş olur.

Akademiden Sanat