Eğitimlerimiz

Yaratıcı Drama Liderliği

YARATICI DRAMA LİDERLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitim Süresi:  60 Gün / 320 Video Ders Saati
Eğitim Şekli:  İnternet Üzerinden Video Ders ( A-Senkron) Teknolojisi ile gerçekleşmektedir.
Sınav:  Online olarak çoktan seçmeli gerçekleşecektir. Değerlendirmede üniversiteler tarafınca 50 ve üzeri geçer not kabul edilmektedir.
Sertifika: Üniversite Onaylı, Islak İmzalı ve Mühürlü

YARATICI DRAMA LİDERLİĞİ EĞİTİMİ NEDİR?

”Yaratıcı Drama” eğitim alanında çok uzun süredir kullanılan ve doğru aktarım anlayışa öncülük eden bir yöntemdir.  Yaratıcı  Drama Liderliği programı amacı ise; tiyatral iletişim alt yapısı ile birleşen  seyir sanatını duygu, durum ve düşüncelerin daha etkili ve doğrudan karşıya iletilmesini sağlamaktır.  Yaratıcı drama liderliği ile birlikte, bilim, sanat ve eğitim bir araya gelmesiyle  yetilerini  geliştirmiş liderler olarak program tamamlanmaktadır.

Eğitimde yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama v.b. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması içinde bireylerin, bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır. Eğitim ve öğretimde yaratıcı dramanın işlevi oldukça önemlidir. Yaratıcı Drama, oyun anlamında kullanılmakta ise de eğitimde bir öğretim yöntemi olarak uygulanmasının amacı duyuşsal, bilişsel ve davranışsal yetileri geliştirmektir.

YARATICI DRAMA LİDRERLİĞİ EĞİTİMİNİ KİMLER ALABİLİR

1. Psikologlar,
2. Psikolojik danışmanlar,
3. Aile danışmanları,
4. Sosyologlar,
5. Özel eğitimciler
6. Çocuk gelişimciler,
7. Okul öncesi öğretmenleri, Sınıf öğretmenleri, Edebiyat öğretmenleri ve tüm öğretmenler,
8. Alana ilgi duyan herkes başvuruda bulunabilir.

YARATICI DRAMA LİDERLİĞİ EĞİTİMİ KULLANIM ALANLARI

Bu programı bitirenler; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel eğitim kurumlarının okulöncesi ve ilköğretim programlarındaki drama derslerini yürütebilirler. Güzel Sanatlar Liselerindeki drama derslerini yürütebilirler.

1. MEB’de bünyesinde eğitim verebilir, egzersiz açabilirsiniz.
2. Yaratıcı Drama Seçmeli Dersine Öğretmen Olarak Katılabilirsiniz.
3. Yaratıcı Drama Kulübü Kurabilirsiniz.
4. Özel Kurum ve Kuruluşlarda Eğitim Verebilirsiniz.
5. Anaokulu, Kreş, Kolej, Zeka Kulübü vb. Kurumlarda Eğitici Olarak Görev Alabilir,
6. Özel Kurum ve Kuruluşlar da Yaratıcı Drama Eğitmeni Lideri Olarak Çalışabilirsiniz.

Yaratıcı drama liderliği mesleğinin yeterliliklerini kazanan bireyler nerelerde çalışabilir?

1. Animasyon departmanlarında,
2. Çocuk Kulüplerinde
3. Organizasyon Şirketlerinde
4. Tiyatrolarda
5. Eğitim ve Danışmanlık merkezlerinde
6. Dernek ve Kurs merkezlerinde
7. Özel okul öncesi kurumlarında çalışabilirler.

YARATICI DRAMA LİDERLİĞİ EĞİTİMİ KAZANIMLARI

1. Yaratıcı Drama ile ilgili kavramları bilmesi,
2. Yaratıcı Drama, Eğitim, Sanat ve diğer disiplinler (alanlar) ilişkisini kurması,
3. Yaratıcı Dramanın boyutlarını ve öğelerini bilmesi,
4. Yaratıcı Dramaya ilişkin yurtiçi ve yurtdışı alan yazınına hakim olması,
5. Yaratıcı Drama liderlik mesleğinin yeterlik alanlarını bilmesi,
6. Yaratıcı Drama Eğitmenlik/Liderlik uygulama becerisi kazanması,
7. Yaratıcı Dramayı diğer derslerde yöntem olarak kullanması,
8. Yaratıcı Dramayı bir ders olarak yürütebilecek becerileri kazanması,
9. Yaratıcı Dramayı kullanarak yeni programlar geliştirmesi,
10. Çocuk oyunları konusundaki kavramları bilmesi,
11. Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olması beklenmektedir.

YARATICI DRAMA LİDERLİĞİ EĞİTİMİ İÇERİĞİ

1. Tanıma ve tanışma etkinlikleri
2. İletişim ve etkileşim etkinlikleri
3. Isınma, uyum ve güven etkinlikleri
4. Duyulara yönelik çalışmalar
5. Algi eğitimi ve empati gelişim çalışmaları
6. İletişim becerilerine yönelik çalışmalar
7. Oyun ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
8. Doğaçlama  çalışmaları
9. Tiyatro ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
10. Hareket, ses ve nefes çalışmaları
11. Yaratıcı dramanin temel kavramlarına yönelik çalışmalar
12. İletişim ve etkileşime yönelik çalışmalar
13. Isınma, uyum ve güvene yönelik ayrıntılı çalışmalar
14. Dramatik kurgunun bileşenlerine yönelik çalışmalar
15. Ses ve nefes çalışmaları
16. Oyun ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
17. Müzik ve ritim çalışmaları
18. Doğaçlama  çalışmaları
19. Yaratıcı drama tekniklerine yönelik çalışmalar
20. Yaratıcı drama da öğrenme ve öğretme süreçlerine yönelik çalışmalar
21. Dans, devinim ve ritüellerin yaratıcı drama da kullanımına yönelik çalışmalar

KURS KAYIT SÜRECİ

1. İletişim bilgileriniz bize ulaştıktan sonra eğitim danışmanlarımız bilgilendirme yapacaktır.
2. Kullanıcı adı ve şifreniz telefon ve e-mail adresinize gönderilecektir.
3. Ayrıca eğitiminiz boyunca size atanan eğitim danışmanımız ile dilediğiniz zaman irtibat halinde olabilecek, her zaman destek alabileceksiniz.

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ VE KULLANIMI

1. Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerin isimleri üniversiteye bildirilir. Daha sonra kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilir,
2. Kullanıcı adı ve şifre ile sistemine giriş yapılır,
3. Videolar, ders dokümanları yüklü halde karşınıza gelir,
4. İçeriklerin %50 ‘sini incelendiği anda sınav aktif olur ve sınavlar butonundan görülebilir,
5. Şifre aktif olduğu süreç boyunca dilenilen saatte giriş yapıp videolar izlenebilir,
6. Şifrenin süresi dolmadan en geç 1 gün önce online değerlendirme yapılmalıdır,

SERTİFİKA SÜRECİ VE ULAŞTIRILMASI

1. Sertifikalar eğitim süresi tamamlanıp, sınavdan geçerli not aldıktan sonra 20 iş günü içerisinde verilen adrese anlaşmalı üniversite tarafından kargo ile gönderilir.
2. Sertifikalar anlaşmalı olduğumuz üniversiteler tarafından hazırlanmakta, sertifika hazırlama yetki ve onay işlemleri YÖK kurumu olan üniversiteler tarafından yapılmaktadır. Sertifikalar adınıza özel hazırlanır ve ıslak imza ve mühürle sizlere ulaştırılır.

Hemen İletişime Geçin

Akademiden Sanat