Eğitimlerimiz

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak bir amacın , bir düşüncenin, doğaçlama , rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır . Okul öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. İletişim becerisi, takım çatışmasının önlenmesi, işbirliği ve kurumlarda karşılıklı empatinin artırılmasında çok etkili bir araçtır.

Akademiden’in konusunda uzman kadrosu ile Aydın’da şirket ve kurumlara yetişkin yaratıcı drama atölyeleri düzenlemektedir. Bu atölyeler kurumun motivasyonunu artırmada büyük rol oynamaktadır.

YARATICI DRAMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Eğitim Süresi : 30 Gün / 200 Video Ders Saati
Eğitim Şekli :  İnternet Üzerinden Video Ders ( A-Senkron) Teknolojisi ile gerçekleşmektedir.
Sınav :  Online olarak çoktan seçmeli gerçekleşecektir. Değerlendirmede üniversiteler tarafınca 50 ve üzeri geçer not kabul edilmektedir.

Sertifika :  Üniversite Onaylı, Islak İmzalı ve Mühürlü

YARATICI DRAMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ NEDİR?

“Yaratıcı Drama”, eğitimde uzun yıllardır kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu programla “Yaratıcı Drama” yöntemi kullanımına yönelik yoğun bir çalışma süreci başlayacaktır. Süreç sonunda kendini iyi geliştirmiş geleceğin Yaratıcı Drama Eğitmen ve Liderleri ortaya çıkacaktır.

“Yaratıcı Drama” temeli canlandırmaya dayanan oyunsu süreçlerde ortaya konan kurgulardan ve bu kurgulardan yola çıkarak yapılan sorgulamalardan oluşur. Bu özellikleriyle yaratıcı drama eğitim, tiyatro ve güzel sanatlardan oluşan üç ana disiplinden beslenir.

Bu sertifika programı sonunda katılımcılar “ Yaratıcı Drama Eğitmeni” sertifikası almaya hak kazanır ve Yaratıcı Dramayı bir eğitim metodu olarak bütün derslerde uygulayabilirler.

YARATICI DRAMA EĞİTİCİ EĞİTİMİNİ KİMLER ALABİLİR

1. Psikologlar,
2. Psikolojik danışmanlar,
3. Aile danışmanları,
4. Sosyologlar,
5. Özel eğitimciler
6. Çocuk gelişimciler,
7. Okul öncesi öğretmenleri, Sınıf öğretmenleri, Edebiyat öğretmenleri ve tüm öğretmenler,
8. Alana ilgi duyan herkes başvuruda bulunabilir.

YARATICI DRAMA EĞİTİCİ EĞİTİMİNİ KULLANIM ALANLARI

Bu programı bitirenler; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel eğitim kurumlarının okulöncesi ve ilköğretim programlarındaki drama derslerini yürütebilirler. Güzel Sanatlar Liselerindeki drama derslerini yürütebilirler.

1. MEB’de bünyesinde eğitim verebilir, egzersiz açabilirsiniz.
2. Yaratıcı Drama Seçmeli Dersine Öğretmen Olarak Katılabilirsiniz.
3. Yaratıcı Drama Kulübü Kurabilirsiniz.
4. Özel Kurum ve Kuruluşlarda Eğitim Verebilirsiniz.
5. Anaokulu, Kreş, Kolej, Zeka Kulübü vb. Kurumlarda Eğitici Olarak Görev Alabilir,
6. Özel Kurum ve Kuruluşlar da Yaratıcı Drama Eğitmeni Lideri Olarak Çalışabilirsiniz.

YARATICI DRAMA EĞİTİCİ EĞİTİMİNİ KAZANIMLARI

1. Kendisinin kişisel, fiziksel ve duygusal özelliklerini ifade eder.
2. Tek başına yapamadığı davranış/ iş / becerileri grup ile birlikte başarma duygusunu tadar.
3. Çevresi ile sağlıklı iletişim ve etkileşim kurmakta istekli olur.
4. Eğitimde yaratıcı dramayı tanır.
5. Eğitimde yaratıcı dramanın temel kavramlarını bilir.
6. Eğitimde yaratıcı drama sürecinin aşamalarını bilir.
7. Yaratıcı dramanın eğitimde yöntem olarak kullanılmasına dair farkındalık kazanır.
8. Oyun ve yaratıcı drama arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.
9. Rol oynama ve doğaçlamalara katılmakta istekli olur.

YARATICI DRAMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ İÇERİĞİ

1. Yaratıcı Drama Kavramlar
2. Yaratıcı Drama Kuramsal Notlar
3. Dramatik Oyun
4. Eylem, Mitos, Oyun
5. Yaratıcı Dramada Oyun Kavramı, Oyun Çeşitleri
6. Yaratıcı Dramanın Tarihçesi
7. Peter Slade Yaklaşımı, Dorothy Heathcote
8. Yaratıcı Dramanın Türkiyedeki Tarihçesi,
9. Yaratıcı Dramada Kavramlar
10. Yaratıcı Dramada Kullanılan Teknikler
11. Yaratıcı Dramada Öğrenme ve Öğretme
12. Yaratıcı Drama Eğitim Programı Geliştirme Süreci
13. Yaratıcı Dramada Bilişsel Kazanımlar
14. Yaratıcı Dramada Devinişsel Kazanımlar
15. Yaratıcı Drama Liderinin Özellikleri
16. Yaratıcı Drama Ders Planı
17. Güzel Konuşma, Kendini Yetersiz Görmek,
18. Konuşma Yanlışları, Konuşma Planı, Diksiyon
19. Doğru Nefes Alma,
20. Konuşma Egzersizleri, Harfler ve Kullanılışları,
21. Söyleyişi Etkileyen Yazım Kuralları
22. Ses Organlarımızı Geliştirme, Nefes Teknikleri ve Sesin Yapısı
23. Durak, Ünsüzler ve Söylenişleri, Tonlama
24. İletişim Süreci, İletişim, Temel İletişim Süreçleri
25. İletişim Kanalları Görsel Kanal, Kokusal ve Tatsal Kanal
26. İletişimde Kültürel Farklılıklar, İletişimin Başlangıç Noktası, İletişimin Boyutları
27. Farkındalık ve Kendini Tanıma Penceresi
28. Etkili Dinleme
29. Empati, Öteki Kavramı, İnsanın Algı Dünyası
30. İletişim Engelleri ve İlginçlikleri, İletişimde Kullanılan Diller
31. Beden Dili, Beden Dilini Tarihsel Gelişimi, İletişimde Beden Dilinin Önemi
32. Beden Dilinin Özellikleri, Beden Dili Araştırmaları, Beden Dili Cinsiyet Farklılığı
33. Beden Dili Bölgeleri, Jestler,Duruşlar,Hareketler
34. Kişilerarası Mesafe ve Selamlasma
35. Yaratıcı Drama Atölye Çalışmaları (28 adet atölye çalışması)

KURS KAYIT SÜRECİ

1. İletişim bilgileriniz bize ulaştıktan sonra eğitim danışmanlarımız bilgilendirme yapacaktır.
2. Kullanıcı adı ve şifreniz telefon ve e-mail adresinize gönderilecektir.
3. Ayrıca eğitiminiz boyunca size atanan eğitim danışmanımız ile dilediğiniz zaman irtibat halinde olabilecek, her zaman destek alabileceksiniz.

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ VE KULLANIMI

1. Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerin isimleri üniversiteye bildirilir. Daha sonra kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilir,
2. Kullanıcı adı ve şifre ile sistemine giriş yapılır,
3. Videolar, ders dokümanları yüklü halde karşınıza gelir,
4. İçeriklerin %50 ‘sini incelendiği anda sınav aktif olur ve sınavlar butonundan görülebilir,
5. Şifre aktif olduğu süreç boyunca dilenilen saatte giriş yapıp videolar izlenebilir,
6. Şifrenin süresi dolmadan en geç 1 gün önce online değerlendirme yapılmalıdır.

SERTİFİKA SÜRECİ VE ULAŞTIRILMASI

1. Sertifikalar eğitim süresi tamamlanıp, sınavdan geçerli not aldıktan sonra 20 iş günü içerisinde verilen adrese anlaşmalı üniversite tarafından kargo ile gönderilir.
2. Sertifikalar anlaşmalı olduğumuz üniversiteler tarafından hazırlanmakta, sertifika hazırlama yetki ve onay işlemleri YÖK kurumu olan üniversiteler tarafından yapılmaktadır. Sertifikalar adınıza özel hazırlanır ve ıslak imza ve mühürle sizlere ulaştırılır.

Hemen İletişime Geçin

Akademiden Sanat