Eğitimde Enneagram

Yöneticilere ve Öğretmenlere Psikolojik Destek Programı

Programın Amacı

Bu program, kurum yöneticilerine ve öğretmenlerine psikolojik destek sağlamak amacıyla düzenlenmiş mizaç temelli bir gelişim eğitimidir. Yöneticilerin ve öğretmenlerin mizaç sistemi belirlenir ve bununla birlikte tüm mizaç tipleriyle ilgili kapsamlı bir eğitime alınırlar. Bu eğitim mizaç tiplerinin temel beklentilerini, temel motivasyon kaynaklarını, temel korkularını, stres hattında veya rahat hattında potansiyel davranış şekillerini; sosyal ve mesleki ortamlarda, aile yaşamında, ikili ilişkilerde mizaç temelli doğru yaklaşım metotlarını kapsamaktadır. Eğitim sayesinde kurumun yöneticileri ve öğretmenleri, olası bir kriz durumunda problem odaklı baş etme yöntemiyle durumu ele alıp değerlendirme becerisine sahip olacaktır ve krize zamanında ve doğru müdahalede bulunabilecektir. Yanı sıra eğitime alınan bireyler sosyal hayatlarında veya ikili ilişkilerinde mizaç temelli düşünce sisteminin kazanımına bağlı olarak süreci yönetme ve her insandaki temel çekirdeği keşfedip, iletişimi kendi lehine çevirme fırsatını yakalayacaklardır. Temel olarak bu destek programı,

Programın Faydaları

  • Mizaçlar ve mizaç sistemiyle ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmak.
  • Mizaç tespitine ve değerlendirmesine yönelik kazınım elde etmek.
  • Bireyi mizaç bağlamında değerlendirmek ve temel arayışını keşfetmek.
  • İletişimi, paydaşların mizacına uygun şekillendirmek ve sürece hakim olmak.
  • Kurum içi iletişimin ve bağlılığın artması.
  • Kurum motivasyonun ve üretkenliğin artması.
  • İş doyumunun artması ve bunun bir kazanımı olarak yaşam doyumunun artması.
  • Bireyler arası farklılığın derin bilgisine sahip olmak ve daha kaliteli ilişkiler kurmak.
  • Kriz müdahalelerinde, bireylerin güçsüz kişilik özelliklerinin ekarte edilmesi ve süreci güçlü özelliklerle sonuçlandırmak.
  • Duruma özgü değerlendirme fırsatı bulmak ve çözüm aşamasında bireysel farklılıklardan yararlanmak.
Akademiden Sanat