Yaratıcı Drama Aydın

Yaratıcı Drama İngilizce Eğitimi Aydın Akademiden Sanat

Yaratıcı Drama İngilizce Eğitimi YARATICI DRAMANIN  ÇOCUK GELİŞİMİNE ETKİLERİ Akademiden Sanat Merkezi olarak Aydın yaratıcı drama eğitimlerimiz devam etmektedir. Yaratıcı drama bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak bir amacın , bir düşüncenin, doğaçlama , rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır .Okul öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama yöntem ve araç olarak pek…

aydın yaratıcı drama kursu Akademiden

Yaratıcı Drama ile Çocuğunuzun Zekasında Kocaman bir Kulvar Açın

Akademiden Sanat Merkezi yaratıcı drama kursu eğitimleri ile çocuklarımızın düşünme ve mantık kabiliyetini artırır. Yaratıcı dramanın özünü “oyun” ve “canlandırma” oluşturur. Çocuğunuz, olay, olgu, yaşantı ve bilgileri bu oyunsu süreçte yeniden yapılandırır; yaratıcılık gücünü, farklı bakış ve değerlendirme olanaklarını keşfeder.